Kdy vznikl váš sbor?

Náš sbor byl založen 6. května 1875. Náš sbor je jedním z pěti nejstarších sborů okresu Klatovy. Jsme členskou základnou nejsilnějším hasičským sborem v rámci Klatovska i Plzeňského kraje. Patříme mezi 500 nejstarších sborů v republice. V roce 1870 bylo 20 hasičských sborů, ale potom v roce 1876 nebo 1877 se už počítá 500 sborů, takže v této době vznikl i ten náš. O historii hasičů se zajímám a pravidelně se účastníme celostátního setkání v Litoměřicích, které se koná jednou za tři roky. Předvádí se tam historická technika a historické prapory. Náš sbor historickým praporem disponuje, existuje od roku 1895, a používáme ho dodnes. Byl vysvěcen k 20. výročí založení sboru.

Kolik máte členů? Účastníte se soutěží?

V současné době máme 163 členů, z toho je 24 mladých hasičů do 14 let, 13 hasičů do 18 let, 90 mužů a 36 žen. Kromě družstva mužů jsme schopni mít i družstvo žen, ale v poslední době to trochu stagnuje a na soutěže jezdí jenom muži. Ženy dříve soutěžily, měli jsme dvě družstva první i druhé věkové kategorie. Ženy druhé věkové kategorie se už jenom schází a pomáhají třeba při brigádách na úklid hasičské zbrojnice. Loni se muži zúčastnili pouze jedné soutěže. V letošním roce plánujeme pořádat dvě soutěže. Jedna se bude konat 11. června a mělo by to být vyřazovací kolo obvodní soutěže. Pokud naši muži postoupí z okrskové soutěže, také se jí zúčastní. Druhá soutěž bude 17. září Pošumavská hasičská liga. V únoru se uskuteční soutěž mladých hasičů v hale, která je spíše dovednostní než přímo hasičská. Mladí hasiči se pravidelně účastní soutěže Plamen, kde mají i velice dobré výsledky. Už asi pětkrát zvítězili.

Sbor pořádá i celou řadu kulturních akcí. Které chystáte letos?

Kulturní činnost, kterou zajišťují hasiči, je různorodá. 18. února pořádáme tradiční hasičský ples, 5. března plánujeme obnovit poprvé po 53 letech masopustní průvod, 30. dubna stavíme tradičně máj. Navštěvujeme naše starší členy, ženy nad 55 let, muže nad 60 let, každých pět let a k jejich výročí předáváme dárkový balíček. Loni jsme pořádali celookresní setkání hasičů, neboli všech hasičů Klatovska.