Základní školu ve Strážově v současnosti navštěvuje 110 žáků. Na prvním stupni má strážovská škola tři třídy, spojeny jsou první a druhá třída a třetí se čtvrtou třídou, pátá třída je samostatná.

„V páté třídě máme dva integrované žáky, kteří se učí podle osnov speciální školy, k dispozici mají i asistenku. V páté a osmé třídě pak máme dvě dívky, které se učí podle osnov praktické školy,“ doplnil ředitel Základní školy a Mateřské školy Strážov Josef Baštář.

Strážovská škola nabízí dětem i řadu zájmových kroužků. „Velkou tradici má kroužek paličkování, funguje také chovatelský kroužek, tělovýchovný nebo hasičský kroužek. Měli jsme také informatiku, ale děti mají větší zájem o sport, což je dobře. Informatiku mají navíc na druhém stupni jako předmět,“ vyjmenoval Baštář.

Na prvním stupni mají děti k dispozici počítače bez připojení na internet. Žákům druhého stupně pak slouží počítačová učebna s jedenácti počítači s internetovým připojením, v další učebně jsou ještě dva počítače s internetem.

Strážovské děti se mohou pochlubit úspěchy v nejrůznějších vědomostních soutěžích. V letošním školním roce obsadily například deváté a desáté místo v okresním kole olympiády v českém jazyce, sedmé místo v dějepisné olympiádě, třetí místo v olympiádě v německém jazyce, čtvrté v zeměpisné olympiádě, za zmínku stojí i třetí a páté místo v kategorii mladších žáků a deváté mezi staršími v Pythagoriádě (matematická soutěž).

Strážovská škola se účastní také sportovních soutěží, například ve fotbalu nebo florbalu. Pravidelně kolem druhého a třetího místa se pohybují žáci strážovské školy také v turnajích ve stolním tenise.

Součástí základní školy je i školka, do které v letošním školním roce chodí 56 dětí. Šestnáct z nich v září nastoupí už do školy. I v mateřské škole mohou děti rozvíjet své schopnosti v různých kroužcích. „V rámci provozní doby vedeme tělovýchovný a výtvarný kroužek, v budoucnosti plánujeme i další kroužky. S dětmi připravujeme také vystoupení pro veřejnost, pravidelně například dvakrát ročně pásmo na vítání občánků nebo mikuláškou nadílku pro seniory. Letos byla ve škole také soutěž Solasido, kde ze školky vystupovalo patnáct dětí,“ popsala aktivity mateřské školy vedoucí učitelka Zdeňka Kopecká.