O životě města jsme si povídali se starostou Janem Pavláskem.

Můžete nejdříve v krátkosti představit Strážov?

Strážov je historické město, titul nám byl navrácen zhruba před dvěma roky, kdy se městům vracely historické tituly. První zmínka o Strážovu pochází z 13. století, tehdy tu byla tvrz při solné stezce. Titul města byl Strážovu udělen v roce 1524, kdy význam Strážova vzrostl díky dolování stříbra. V současnosti ke Strážovu patří třináct katastrů, dohromady máme 1340 obyvatel a správní obvod města má rozlohu 3,5 tisíce hektaru.

Jakou infrastrukturu nabízí Strážov svým obyvatelům?

Ve Strážově je úplná základní škola i mateřská škola, ve zdravotním středisku působí praktický lékař, dětská lékařka a zubař, dojíždí sem také gynekolog, je zde spořitelna, nechybí ani obchod, tři dny v týdnu je otevřen obchod také ve Vítni. V sezoně je v provozu koupaliště se dvěma kurty, které je hojně využíváno. Autobusových spojů máme, myslím, dostatek, šestkrát denně jezdí autobus do Klatov přes Běšiny nebo přes Janovice nad Úhlavou. O víkendu autobus nejezdí. Víkendové spoje jsme se pokoušeli zavádět, byly ovšem málo využívány. Na autobusové spoje platíme krajskému úřadu příspěvek zhruba osmdesát tisíc korun.

Které významné investiční akce se v poslední době povedlo dokončit?

Už před čtyřmi lety jsme udělali čističku odpadních vod a kanalizační sběrač, které město potřebovalo, protože odpadní vody dříve tekly rovnou do řeky Jelenky . Strážov je tedy v současnosti téměř kompletně odkanalizován. Celkové náklady na tuto akci byly zhruba šestnáct milionů korun, z toho polovičku jsme financovali z dotace. Další velkou akcí byl průtah městem.

Samotný průtah financoval kraj, protože je to krajská komunikace, město při té příležitosti zrekonstruovalo kanalizaci, udělali jsme chodníky a nové veřejné osvětlení a v jednom úseku jsme položili elektrické vedení do země, takže nám tu nestraší sloupy. S pomocí dotace jsme obnovili rybníky v Lukavici, ve Strážově a v lese u Strážova směrem k židovskému hřbitovu. Dále jsme zateplili budovu mateřské školy, tam budeme ještě žádat o dotaci na instalaci tepelných čerpadel.

Které další investice plánujete?

Z Regionálního operačního programu budeme žádat o dotaci na dostavbu náměstí a celkovou rekonstrukci městské památkové zóny. Celkové náklady na tuto akci dosáhnou téměř třiceti milionů korun. Plánujeme také zřízení regionálního muzea v budově radnice, kde máme velké nevyužité půdní prostory. Muzeum bude mapovat historii Strážovska, chybět nebude samozřejmě ani expozice paličkování, protože paličkovaná strážovská krajka město proslavila. Muzeum a úpravy radnice přijdou na zhruba deset milionů korun, v letošním roce budeme žádat o dotaci.

Jak se město stará o spravované obce?

Samozřejmě zajišťujeme sjízdnost komunikací, sekání trávy a podobně, zajišťujeme základní potřeby. Ovšem stejně jako jinde se na Strážovsku menší obce vylidňují, v některých osadách už jsou jen chalupáři.

Jak to vypadá se stavem místních komunikací?

Mrzí mě, že se mi nepodařilo prosadit, i když jsem se snažil, co to šlo, komplexní pozemkové úpravy. Potom je totiž o místní a účelové komunikace postaráno, do jejich oprav investuje stát a jde to mimo obec. Při komplexních pozemkových úpravách jsou vlastně majitelům sloučeny pozemky, takže je nemají třeba na deseti místech, ale někde jinde na dvou, třech místech. K takto nově vytvořeným pozemkům pak musí vést komunikace a do té investuje stát. K těmto úpravám je však nutný souhlas padesáti procent vlastníků pozemků, což se mi bohužel nepodařilo.

Jak spolupracuje město se spolky?

Spolupráce se spolky je dobrá. Takovou hybnou silou na vesnicích jsou hasiči, kteří jsou v téměř každé obci, takže když je něco nutně potřeba, hasiči pomohou. S ostatními spolky spolupracuje město například při pořádání kulturních akcí. Spolků máme hodně, jsou tady myslivci, včelaři, svaz zdravotně postižených, klub seniorů, zahrádkáři, chovatelé, turisté a dva sportovní oddíly, fotbalisté a sokolové. Je samozřejmě dobře, že spolky fungují, protože bez spolků obec nežije.

A co kulturní život města?

V plesové sezoně máme tři plesy, ples pořádají myslivci a strážovští a víteňští hasiči. Plesy se konají v sokolovně a mají dobrou úroveň. V létě se pak v sokolovně pořádají taneční zábavy. Při podzimní pouti se pak už tradičně koná výstava paličkované krajky, velmi aktivní jsou také hasiči.

Je na Strážovsku dostatek pracovních příležitostí?

Důležitým zaměstnavatelem je Kovodružstvo Strážov, kde pracuje asi sto dvacet pět lidí. Potom je tady řada drobných provozoven a dílen, které zaměstnávají zhruba deset až dvacet lidí, působí zde také zemědělci. Pracovní příležitosti tedy na Strážovsku jsou, ale hlavně díky Kovodružstvu.