Do čeho vaše obec v současné době investuje?

Snažíme se investovat do drobných oprav místních komunikací, ale chceme opravit i místní památky, a to například kapli sv. Barbory, kostnici i kapličku sv. Anny na Malči. Do křížků i oprav kapliček investujeme průběžně dle potřeb. Mnohé objekty chceme také zabezpečit před vandaly a zloději.

V posledních letech máte ale velký plán a tím je výstavba kanalizace. Jak to s tímto projektem aktuálně vypadá?

Žádáme o dotaci na kanalizaci. Odkanalizovat chceme Nahořánky a Strašín s tím, že čistírna odpadních vod bude v Lazné, kam by měla být kanalizace svedena. O dotaci žádáme z Regionálního operačního programu. Celkově na kanalizaci potřebujeme 40 až 50 milionů korun s podílem obce maximálně do 20 procent nákladů. Více si nemůžeme dovolit. Dokud dotaci nezískáme, nemůžeme se do kanalizace vůbec pouštět. S naším ročním rozpočtem, který se pohybuje mezi čtyřmi až šesti miliony korun, je to pro nás nedosažitelný cíl. Kanalizaci ale v naší obci nutně potřebujeme a příležitostí sehnat finance ubývá. Strašín má tu nevýhodu, že leží v kopcovitém terénu a že kvůli vysoké poloze jsou i vyšší náklady na celý projekt. Ony i výkopy ve skalnatém podloží nejsou žádnou jednoduchou záležitostí. Pokud peníze získáme, s pracemi bychom začali už v příštím roce.

Vaše obec je členem celé řady sdružení…

Ano. Jsme členy svazku obcí Pošumaví, kde je celkem 14 obcí a tento svazek zastupuje oblast od Rabí přes Frymburk, Nezamyslice až do Nezdic na Šumavě. Naše obec tomuto svazku předsedá. Zároveň jsme jako svazek obcí vstoupili i do zájmového sdružení Prácheňsko a společně se starosty obcí Žichovice, Nezamyslice a Žihobce jsme založili seskupení s názvem Lamberská stezka. Lamberské stezce předsedá fotograf Jan Kavale. Snažíme se se starosty okolních obcí spolupracovat, vyměňovat si kontakty, zkušenosti i informace a společně se podílet na různých projektech, nebo společných žádostech o dotace. Snažíme se i propagovat zdejší region, vydávat propagační materiály, organizovat semináře i různé výměnné poznávací zájezdy.

Jak to ve vaší obci vypadá například se spolkovým životem?

Máme zde celou řadu spolků. Sbor dobrovolných hasičů, včelaře, myslivce, ochotníky, Tělovýchovnou jednotu Sokol. Ochotníci jsou velkou organizací s bohatou tradicí, která reprezentuje naši obec doma i při zájezdových vystoupeních v různých koutech republiky. Velice aktivní jsou i hasiči. Máme výjezdové družstvo zařazené do JPO 3, takže naši členové jsou proškoleni třeba na práci s motorovou pilou, máme dýchací přístroje a podobně, a tak je náš zásahový oddíl zván na pomoc k různým zásahům mimo naši obec. Ročně nás hasičský sbor s výjezdovým družstvem vyjde zhruba na 120 tisíc korun.

Kolik má vaše obec obyvatel? Máte školu, školku, jak se tady žije?

Máme 365 obyvatel, máme v obci matriční úřad a první stupeň základní školy. Škola byla v minulosti sloučena se ZŠ v Kašperských Horách, ale naše obec se podílí na financování provozu. Školku jsme na dva roky v obci zavřeli, ale bohužel to vypadá, že už obnovena nebude. Dětí je málo. Máme zde i zdravotní středisko. Jak se tu žije? Jako na Šumavě. Pod naši obec patří přidružené obce Maleč, Nahořánky, Věštín a Zuklín.

Do redakce jsme obdrželi i několik dotazů od našich čtenářů. První z nich je: Co představitelé obce Strašín míní dělat s těžkou technikou, která denně projíždí touto „zdravou obcí“ okolo historické kašny. Snížíte rychlost příkazovou značkou a ne jako doposud značkou doporučená rychlost či dáte na silnici zpomalující retardéry?

V roce 2010 byl ukončen několikaletý projekt pasportizace (zhodnocení technického stavu, pozn. red.) místních komunikací včetně zimní údržby. Občané byli informováni na pravidelných schůzích obecního zastupitelstva a také v místním zpravodaji. Měli možnost se s tímto projektem seznámit a vznést případné připomínky. Následně byl návrh schválen dopravním inspektorátem Klatovy. V praxi to převážně znamenalo výměnu všech značek za nové reflexní a některé značky i přibyly. Celý tento proces byl zakončen v loňském roce, v roce 2012 bychom chtěli začít pracovat na aktualizaci a podněty mohou od občanů přicházet samozřejmě už nyní.

Druhý dotaz: Co udělají představitelé Strašína pro pracující, kteří pracují na směny a o víkendech v Sušici a v okolí, aby jim vyhovovalo autobusové spojení.

Tento problém se netýká jen Strašína. V současné době jezdí v pracovní dny ze Strašína do Sušice osm autobusových spojů a ze Sušice do Strašína rovněž osm. O víkendech jezdí bohužel jen jeden spoj. Ostatní spoje byly zrušeny kvůli velké ztrátovosti, i tak obec platí ročně zhruba 22 tisíc korun na dopravní obslužnost. K problematice autobusových linek se vyjadřují vždy všechny obce ležící na dané trase. V pracovní dny dále jezdí spoj do Kašperských Hor a zpět, který je přizpůsoben našim dětem dojíždějícím na 2. stupeň základní školy (ve Strašíně máme pouze 1. stupeň).

Třetí dotaz: V obci máme lékaře, ale musíme jezdit do města pro léky. Máte v plánu obnovit lékárnu?

Jsem rád, že naše obec má stále svého obvodního lékaře Stanislava Masného. U něj je možné dostat léky na akutní onemocnění včetně některých antibiotik. Lékárna, která zde dříve několik let fungovala, byla od svého počátku ztrátová, ale pokud se najde někdo, kdo by chtěl tuto provozovnu znovu otevřít v obci s 365 obyvateli, budu velmi rád. Nejbližší lékárna je v současnosti v devět km vzdálených Kašperských Horách a je otevřena od pondělí do pátku.