Více než stovka řidičů z klatovského okresu už získala plný počet bodů a nesmí usednout za volant. Počty těch, kteří mají alespoň jeden bod, se už počítají na tisíce. Zjistit si počet bodů je snadné, můžete to udělat i na poště.

STAČILY ČTYŘI MINUTY

Jezdím denně, a i když se snažím dodržovat pravidla silničního provozu, přece jen ve mně po spatření počtu řidičů, kteří už se zapsali na Klatovsku do „bodové statistiky“, zahlodal červíček pochybnosti. Nemám také záznam? Rozhodl jsem se to zjistit, a se čtenáři se podělit o to, jak je to (ne)náročné.
Zjistit to můžete například na městských úřadech, ale já jsem si vybral na test Českou poštu, která tuto novinku zavedla teprve od letošního roku. Je pátek, do desáté hodiny chybějí dvě minuty, když vcházím do hlavní budovy v Klatovech.

Zatímco v přízemí je u přepážek řada lidí, v prvním patře, kde má pošta kontaktní místo Czech pointu, není ani noha. Odevzdávám občanský průkaz, a než se výpis vytiskne, ptám se slečny za přepážkou, jaký je zájem. „Velký, řidiči opravdu chodí,“ dozvídám se, ale to už je vše potřebné vytištěno. Zaplatím 69 korun a za čtyři minuty odcházím. Kromě Klatov můžete získat výpis i v Horažďovicích, Janovicích, Nýrsku, Sušici, Švihově a Železné Rudě.

NEJVÍCE VYBODOVANÝM JE 22 LET

Mám štěstí, na svém kontě mám stále nula bodů. Podle nejaktuálnější statistiky ministerstva dopravy ale toto nemůže říct v okrese Klatovy 4405 motoristů. Tolik jich už nasbíralo minimálně jeden bod. A to se ještě v regionu tolik trestné body nerozdávají. Zatímco v celé republice nasbíralo alespoň jeden bod 9,55 procenta registrovaných řidičů, na Klatovsku to je 8,67 %, na Sušicku 6,50 % a na Horažďovicku dokonce jen 5,82 %.

I nejnovější statistiky potvrzují, že na silnicích se nejhůře chovají mladí řidiči. „Největší skupina bodovaných řidičů je ve věku 34 let, následují řidiči ve věku 33, 32 a 31 let,“ uvedl Tomáš Novák z ministerstva dopravy. „Nejvíce řidičů, kteří dosáhli 12 bodů, je ve věku 22 let,“ doplnil Novák.

KONTROLY BUDOU

Přes poměrně časté policejní kontroly se situace na silnicích na Klatovsku nelepší. Řada mužů i žen usedá za volant i přesto, že nemají řidičský průkaz, nebo mají dokonce řízení radnicí či soudem zakázáno. Hodně je i těch, kteří se vydají na cestu, ač před jízdou požili drogy nebo alkohol. „Jen vloni jsme šetřili 89 případů trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky, zatímco v roce 2006 to bylo 28,“ potvrdila klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová. I proto budou dopravní policisté u silnic i nadále vidět. „Je to dobře. Sice mi hrozí, že taky můžu přijít o body, ale na druhou stranu to může aspoň trošku umravnit piráty silnic,“ věří řidič Jiří Černík z Klatovska.

Trestné body

Body jsou zaznamenávány v registru řidičů obecním úřadem obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne, kdy je mu doručeno pravomocné rozhodnutí nebo oznámení o pravomocně uložené sankci za porušení vybraných povinností řidiče motorového vozidla. Dopustí-li se řidič jedním skutkem více přestupků nebo trestných činů, zaznamenají se body pouze za nejzávažnější z nich. Body se zaznamenávají jen do celkového poctu dvanácti, po dosažení tohoto poctu úřad neprodleně vyzve řidiče k odevzdání řidičského průkazu do 5 dnů po doručení výzvy. Uplynutím této lhůty dochází k pozbytí řidičského oprávnění i v případě, že řidičský průkaz není odevzdán.