Pro návštěvníky bude připraven pestrý a atraktivní program, který umožní dětem i dospělým nahlédnout a zažít každodenní život na hradě ve 14. století. „Skupina living history Via Bohemia opět ukáže a nechá vyzkoušet autentické repliky středověkého vybavení. Připraveno bude stanové ležení v areálu hradu s dobovým vybavením šlechtických stanů, obsazený bude rajský palác se zbrojnicí a vybavením pokoje šlechtice včetně nábytku, na horním nádvoří pak bude fungovat středověká kuchyně,“ nalákal kastelán hradu Matěj Mejstřík.

Návštěvníci se budou moci vyzkoušet ruční mletí obilí, střelbu z luků. K vidění bude i jejich výroba, stejně jako výroby štítů a jejich dekorace vaječnou temperou. Chybět nebudou ani populárně – naučné přednášky o jídle, pití a výchově dětí v době středověku.

Letos jsou připravené také dvě velké novinky. „Jednak jde o jezdce na koních, kteří návštěvníků ukáží, co vše musel kůň rytíře umět. V sobotu 31. července od 20 hodin se v rámci této akce odehraje i Hradozámecká noc 2021, kdy budou připraveny tři exkluzivní prohlídky večerním hradem. Vzhledem k omezené kapacitě večerních prohlídek doporučujeme online zakoupení na našem webu,“ sdělil kastelán. V rámci celého programu je možno navštívit i výstavu o třicetileté válce v hradním pivovaru.