Končí u jednoho z pramenů Vltavy, který se nachází nedaleko od současného, pro turisty dobře známého pramene na úpatí Černé hory.
„Vše okolo je prameniště Vltavy, včetně rašeliniště dole. Tento pramen je ale nejkrásnější, nejzajímavější. Jsme přesvědčeni o tom, že je to výtok z odvodňovací štoly nějakého středověkého důlního díla. Stopy po dolování jsou patrné na východních a severních svazích Černé hory - jsou to staré otevřené lomy, dnes zarostlé lesem, podivné násypy a jámy, “ řekl náměstek ředitele Správy NP a CHKO Šumava Pavel Hubený.

Naučná stezka Fenomény horské přírody vede po celé délce cesty. Lidé se dozvědí více o zdejší přírodě - jak se vyvíjela, jak vypadá dnes a jak se bude vyvíjet v letech budoucích. Nedílnou součástí naučné stezky budou informační tabule o zdejší flóře – rostliny pak mohou návštěvníci vidět i podél cesty. „Naučná stezka je dalším z projektů, kterým se snažíme hostům národního parku přiblížit vysokou hodnotu šumavské přírody. Tuto lokalitu jsme nevybrali náhodou, zájem ze strany hostů parku o vznik této naučné stezky je letitý,“ řekl ředitel šumavského národního parku František Krejčí.

Novou poválkovou cestu, na niž návštěvníky navede informační tabule, budou moci využít pouze pěší turisté.