Po nové naučné stezce se od soboty mohou projít návštěvníci Hojsovy Stráže. Otevírání sedmnáctikilometrové stezky s jedenácti informačními tabulemi se zúčastnili turisté a milovníci poznání. Dlouhodobý projekt za 170 tisíc korun, z nichž 85 procent tvořila dotace z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3, byl symbolicky otevřen společnou vycházkou.
Na slavnostním otevření stezky nechyběl ani místostarosta města Železná Ruda Milan Kříž.
„Ke stezce mám vztah, neboť jsem obyvatelem Hojsovy Stráže. Projekt byl dlouhodobý. Nejprve bylo nutné shromáždit naučný materiál," řekl Kříž a dodal: „Lidé chodí po šumavské krajině, a často neví, kde vlastně jsou, že místa mají paměť."
Na stezce je možné se setkat s jedenácti naučnými tabulemi. Každá z nich podává historické informace, které opatřil Ladislav Řežáb. „V Hojsově Stráži psali německou kroniku. Ta byla přeložena do češtiny a posloužila při zpracování informačních tabulí. Po půlročním pátrání po pramenech jsme mohli začít," řekl Řežáb.
„Jedno ze zastavení například připomíná hlásku protivzdušné obrany, která kdysi stávala v lesích poblíž obce. Zajímavostí je původní betonová panoramatická mapa okolí, která se zde zachovala a nyní byla obnovena. Další zastávkou je vyhlídka na vrchu Liebeshöhe, odkud lze dohlédnout například na Královský hvozd," představil zajímavosti železnorudský místostarosta.
Otevírání stezky se zúčastnili turisté a ti, kteří se chtěli dozvědět více o historii okolí Hojsovy Stráže. O tom promluvila obyvatelka obce Alexandra Šatrová. „Hojsova Stráž má silné kouzlo, kterému člověk ihned propadne. To kvůli jeho minulosti. Informační tabule pomohou návštěvníkům v orientaci, poučí jej o minulosti místa. Okolí nabízí spočinutí v klidu i možnost vzdělat se. I to sleduje nová stezka," řekla Šatrová