Pro návštěvníky Národního parku Šumava je připravena na 1520 m dlouhá naučná stezka vedoucí světem šumavských rašelinišť, kde se až do roku 2000 průmyslově těžilo. Nyní tam příchozí mohou sledovat pomalou, ale unikátní obnovu rašeliniště, jehož původní charakter i funkce v přírodě se mohly navrátit díky úspěšným revitalizačním pracím. Následný výzkum ukázal, že za 10 let od začátku revitalizace jsou již dvě třetiny plochy pokryty vegetací mokřadních a rašelinných rostlin a asi na 10 % plochy se dokonce úspěšně šíří původní druhy rašeliníků," informovala Jana Zvettlerová z NP Šumava.

Na cestě za poznáním návštěvníkům poslouží chodník, který je z jedné třetiny vyroben z dřevěných fošen. Povede od vodáckého kempu až k téměř 10 metrů vysoké dvoupatrové vyhlídkové věži, ze které je vidět celá plocha rašeliniště. Poté lze pokračovat v chůzi až k řece Vltavě na zeleně značenou turistickou trasu, která návštěvníky dovede zpět ke kempu, nebo na druhou stranu do Volar či do Dobré směrem na Stožec. Naučná stezka Soumarské rašeliniště je vybavena sedmi informačními tabulemi s textem v českém a německém jazyce. Návštěvníky bude po stezce, která je otevřena denně od června do října, provázet skřítek Rašeliníček. ⋌