close Deník na návštěvě info Zdroj: Deník zoom_in Deník na návštěvě

Co se vám, paní starostko, v obci podařilo udělat?

V loňském roce jsme postavili v Korytech sklad, který slouží obci na úschovu komunální techniky a stavebního materiálu, na což jsme získali dotaci od Plzeňského kraje. Z dotace od ministerstva pro místní rozvoj jsme pořídili herní prvky na hřiště do mateřské školy. Koupili jsme s pomocí dotací od Plzeňského kraje a ministerstva vnitra hasičům nové auto. Rovněž jsme vloni opravili kapli sv. Anny, kam se vrátil zvon, který se sundaval v 90. letech. Nejdříve jsme počítali jen s opravou fasády, ale nakonec jsme měnili i okna a dveře, opravili krov, vyměnili střechu a dělal se i vnitřek. Dále jsme nechali vybudovat zpevněná stání pod kontejnery na tříděný odpad ve všech našich spádových obcích. Začali jsme také opravovat cestu na hřbitově, kde budeme nyní pokračovat.

Plánujete také stěhování obecního úřadu…

Z čeho máme velkou radost, tak je koupě budovy bývalé firmy Schwinn ve středu obce, kam bychom chtěli přestěhovat obecní úřad, knihovnu, udělat tam větší sál a rovněž by tam byla ordinace veterináře a kadeřnictví. Důležitá je i možnost parkování u objektu, která je nyní u současného obecního úřadu jen minimální. Tuto přestavbu bychom chtěli udělat ještě letos. Rovněž bychom rádi do spodní části parkoviště přestěhovali kontejnery na tříděný odpad, které jsou nyní u kostela, kde nám to přijde nevhodné.

Co dalšího plánujete v letošním roce?

Největší akcí letošního roku bude vybudování vodovodu do Poborovic, na který máme vydané stavební povolení. Nyní nás čeká výběrové řízení. Půjde o stěžejní akci, protože v Poborovicích jsou lidé dlouhodobě bez vody a pokud ji už mají, tak je nekvalitní. Chtěli bychom provést i částečnou rekonstrukci vodovodu a vodojemu v Tetěticích. Naplánovaná je v letošním roce rovněž oprava základní školy spojená s vybudováním nového parkovacího stání. Do školy se vozí obědy z mateřské školy a tak bychom chtěli, aby kuchařka mohla zavážet obědy z vedlejšího vchodu do budovy a dostala se tak rovnou do nové výdejny obědů. Bývalý byt bychom chtěli předělat na jídelnu a zároveň by tam vznikl prostor pro družinu nebo učebnu. Z menších akcí je plánovaná oprava chodníku od školy k pomníku, menší opravy komunikací, pokračování s úpravami na hřbitově.