Některé školy budou zavřené, jiné budou fungovat v omezeném režimu. Podle údajů poskytnutých Krajským úřadem Plzeňského kraje se do výstražné stávky formou přerušení práce po celou dobu pracovní směny zapojí 37,3 % organizací na území kraje a dalších 18,9 % stávku podpoří bez přerušení práce. Na vyhlášení výstražné stávky reaguje a stávku podporuje 247 organizací, což je přes 56 %. Do stávky bude aktivně zapojeno 5397 zaměstnanců z celkového počtu 16 455 pedagogických i nepedagogických pracovníků.

Stávky se tak na území kraje zúčastní 138 mateřských škol, 121 základních škol, 33 středních škol, 2 vyšší odborné školy, 3 základní umělecké školy a 38 školských zařízení. V těchto počtech jsou zahrnuty všechny součásti organizací, které se do akce zapojí.  

Na Klatovsku se do stávky zapojí 38 škol a školek, ve 13 z nich ji ale jen podpoří bez přerušení práce. V 25 zařízeních bude v pondělí provoz přerušený či omezený, když činnost zajistí učitelé, kteří stávkovat nebudou.

SEZNAM ŠKOL A ORGANIZACÍ, KTERÉ STÁVKU PODPORUJÍ, UZAVŘENÍM NEBO SYMBOLICKY:

DDM Klatovy - činnost zájmových útvarů poběží bez omezení
Dětský domov Kašperské Hory - běžný provoz
Gymnázium Klatovy - výuku zabezpečí nestávkující pracovníci
Gymnázium Sušice - uzavřeno
MŠ DUHA Horažďovice - uzavřena
Masarykova ZŠ Janovice nad Úhlavou - uzavřena
MŠ Hartmanice - uzavřena
MŠ Janovice nad Úhlavou - uzavřena
MŠ Studentská, Klatovy - výuku zabezpečí nestávkující pracovníci
MŠ Pačejov - výuku zabezpečí nestávkující pracovníci
MŠ Rabí - uzavřena
MŠ Tylova, Sušice - uzavřena
MŠ Smetanova, Sušice - uzavřena
SPŠ Klatovy - výuku zabezpečí nestávkující pracovníci
VOŠ, OA, SZŠ Klatovy - výuku zabezpečí nestávkující pracovníci
ZŠ Vrhaveč - výuku zabezpečí nestávkující pracovníci
ZŠ a MŠ Dlouhá Ves - uzavřena
ZŠ a MŠ Dolany - výuka bez omezení
ZŠ Hrádek - uzavřena
ZŠ a MŠ Komenského, Nýrsko - výuku zabezpečí nestávkující pracovníci
ZŠ a MŠ Předslav - podporují, ale neomezují výuku
ZŠ a MŠ Strážov - výuku zabezpečí nestávkující pracovníci
ZŠ a MŠ Plánice - uzavřena
ZŠ Komenského, Horažďovice - uzavřena
ZŠ Lerchova, Sušice - uzavřena
ZŠ a MŠ Bezděkov - bez omezení
ZŠ a MŠ Bolešiny - bez omezení
ZŠ a MŠ Hlavňovice - výuku zabezpečí nestávkující pracovníci
ZŠ a MŠ Chudenín - uzavřena
ZŠ a MŠ Železná Ruda - bez omezení
ZŠ Mochtín - uzavřena
ZŠ Srní - uzavřena
ZŠ Klatovy, Čapkova - uzavřena
ZŠ Klatovy, Plánická - bez omezení
ZŠ Klatovy, Tolstého - výuku zabezpečí nestávkující pracovníci
ZŠ TGM Sušice - výuku zabezpečí nestávkující pracovníci
ZŠ Klatovy, Hálkova - uzavřena
ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory - uzavřena
SVČ Sušice – uzavřeno

Ilustrační foto.
Ke stávce se v pondělí připojí i školy na Klatovsku. Které to budou?

Školské odbory upozorňují, že hlavním důvodem stávky není zvýšení platů učitelů, ale odvrácení plánovaného snížení přídělu peněz školám, avizované snížení počtu odučených hodin a podpora nepedagogických pracovníků, jako jsou např. asistenti pedagoga, uklízečky, kuchařky nebo školníci. Na ty by totiž po zavedení konsolidačního balíčku schváleného vládou mělo jít příští rok ze státního rozpočtu méně peněz.

Řada organizací se sice do stávky nezapojila, ale podpořila ji otevřeným dopisem vládě. Některé školní jídelny reagují například výdejem pouze jednoho druhu jídla bez obvyklé možnosti výběru.