Výstražná stávka škol a školských zařízení je naplánována na pondělí 27. listopadu. Stávky se v Plzeňském kraji účastní 138 mateřských škol, 121 základních škol, 33 středních škol, 2 vyšší odborné školy, 3 základní umělecké školy a 38 školských zařízení. „Důvodem stávky je především podpora nepedagogických pracovníků a avizované snížení počtu odučených hodin ve školách. Organizace, které stávku podporují bez přerušení práce, zdůvodňují především spolupráci s rodinami, které nechtějí omezit formou přerušení provozu. Mnoho organizací přistupuje ke stávce symbolicky označeným oblečením, nápisy na triku, přerušením výuky pouze jednu vyučovací hodinu, ve školách budou probíhat besedy se žáky, rodiče jsou s důvody stávky seznamováni na třídních schůzkách. Organizace označují kroky MŠMT jako nekoncepční zásah do systému školství, který ho výrazně naruší,“ uvedla mluvčí Plzeňského kraje Eva Mertlová.

Na Klatovsku se některé školy či školky a organizace zapojí buď zcela, nebo jen částečně. Kompletně uzavřena bude například škola v Plánici. „I když jsme si vědomi složité finanční situace, jsme přesvědčeni, že současná plánovaná úsporná opatření mohou výrazně ovlivnit kvalitu českého školství. Jedná se především o dlouhodobou nejistotu a nekoncepčnost v oblasti školství, nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky, bez nichž lze za současné situace velice těžko zajistit provoz škol. Avizované navýšení platů učitelů, které neodpovídá skutečnosti, snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku a které se dotkne především škol, jež tento nástroj využívají intenzivně ke zkvalitnění výuky, dále snížení objemu finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze realizovat probíhající inkluzi v současné podobě. Další změny, které jsou nesystémové a mohou negativně ovlivnit chod škol. Jsme přesvědčeni, že právě v době krize lze dokázat konkrétními opatřeními skutečné priority státu,“ uvedl ředitel školy Jiří Peteřík.

SEZNAM ŠKOL A ORGANIZACÍ, KTERÉ STÁVKU PODPORUJÍ, UZAVŘENÍM NEBO SYMBOLICKY:

DDM Klatovy - činnost zájmových útvarů poběží bez omezení
Dětský domov Kašperské Hory - běžný provoz
Gymnázium Klatovy - výuku zabezpečí nestávkující pracovníci
Gymnázium Sušice - uzavřeno
MŠ DUHA Horažďovice - uzavřena
Masarykova ZŠ Janovice nad Úhlavou - uzavřena
MŠ Hartmanice - uzavřena
MŠ Janovice nad Úhlavou - uzavřena
MŠ Studentská, Klatovy - výuku zabezpečí nestávkující pracovníci
MŠ Pačejov - výuku zabezpečí nestávkující pracovníci
MŠ Rabí - uzavřena
MŠ Tylova, Sušice - uzavřena
MŠ Smetanova, Sušice - uzavřena
SPŠ Klatovy - výuku zabezpečí nestávkující pracovníci
VOŠ, OA, SZŠ Klatovy - výuku zabezpečí nestávkující pracovníci
ZŠ Vrhaveč - výuku zabezpečí nestávkující pracovníci
ZŠ a MŠ Dlouhá Ves - uzavřena
ZŠ a MŠ Dolany - výuka bez omezení
ZŠ Hrádek - uzavřena
ZŠ a MŠ Komenského, Nýrsko - výuku zabezpečí nestávkující pracovníci
ZŠ a MŠ Předslav - podporují, ale neomezují výuku
ZŠ a MŠ Strážov - výuku zabezpečí nestávkující pracovníci
ZŠ a MŠ Plánice - uzavřena
ZŠ Komenského, Horažďovice - uzavřena
ZŠ Lerchova, Sušice - uzavřena
ZŠ a MŠ Bezděkov - bez omezení
ZŠ a MŠ Bolešiny - bez omezení
ZŠ a MŠ Hlavňovice - výuku zabezpečí nestávkující pracovníci
ZŠ a MŠ Chudenín - uzavřena
ZŠ a MŠ Železná Ruda - bez omezení
ZŠ Mochtín - uzavřena
ZŠ Srní - uzavřena
ZŠ Klatovy, Čapkova - uzavřena
ZŠ Klatovy, Plánická - bez omezení
ZŠ Klatovy, Tolstého - výuku zabezpečí nestávkující pracovníci
ZŠ TGM Sušice - výuku zabezpečí nestávkující pracovníci
ZŠ Klatovy, Hálkova - uzavřena
ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory - uzavřena
SVČ Sušice – uzavřeno