„Ve Veřechově byla dokončena rekonstrukce hasičské zbrojnice, v dalších dvou obcích, v Babíně a v Horažďovické Lhotě, byly nainstalovány nové dětské herní prvky. Od září do listopadu bude probíhat výstavba další nové komunikace, která propojí začátek Horažďovic Předměstí s již vybudovanou „Lávičkovou cestou“. Investorem je Státní pozemkový úřad a po dokončení a zkolaudování komunikace bude předána městu,“ uvedl starosta Horažďovic Michael Forman.