Mezi to nej v kraji byly odbornou porotou vybrány i tyto tři stavby reprezentující Klatovsko: revitalizace Divadelní ulice, Klatovy, revitalizace jezuitského kostela, Klatovy, a rezidence Klostermann a Javor, Železná Ruda.

Zde jsou k nim bližší informace:

Revitalizace Divadelní ulice v Klatovech

Hodnocení odborné poroty: Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za realizaci kvalitního veřejného prostoru s vysokou přidanou hodnotou. Na vlastním návrhu porota zvláště oceňuje jeho prostorový koncept. Poměrně úzký prostor je velmi logicky, a přesto nenásilně, dělen na různé atmosféry. Návrh vhodně využívá existující prostorové prvky jako vzrostlý strom nebo výškový rozdíl mezi jižní a severní částí ulice. Velmi promyšlené je i používání materiálu navazujícího na provedení hlavního náměstí. Nepřehlédnutelný prvek tvoří stylizované portály, budoucí nosiče popínavé zeleně. Návrh a realizace jsou velmi moderní a zároveň perfektně integrovány do jednoho celku s historickým náměstím.

Revitalizace jezuitského kostela v Klatovech

Hodnocení odborné poroty: Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za architektonicky i řemeslně složitou obnovu církevní stavby. Popasování se se zručností našich předků bylo pro všechny zúčastněné výzvou, které se zhostili se ctí. Při opravě kostela byly využity původní techniky, čímž získala nejen fasáda, ale i interiér nový lesk, a to rovněž díky zrestaurování vzácných maleb či unikátních barokních varhan. Každá záchrana a obnova stavební památky je žádoucí pro zachování naší historické linie a uvědomění si vlastní sounáležitosti.

Rezidence Klostermann a Javor, Železná Ruda

Hodnocení odborné poroty: Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za pozvednutí centrální části města, doplnění reprezentativní zástavbou a kultivaci veřejného prostoru. Kromě kvalitní architektury je třeba také ohodnotit komplexní technické řešení od kombinace tepelných čerpadel, fotovoltaických panelů, dobíjecí stanice pro elektromobily až po akumulaci dešťové vody pro její zpětné využití. Hodnota domů je nejen v jejich vzhledu, ale především v polyfunkčnosti, čímž je dosaženo živosti projektu v každé době. Revitalizace veřejného prostoru potvrzuje zájem investora o kvalitní řešení.

Můžete dát svůj hlas

Všechna tato díla se uchází o Cenu veřejnosti. Hlasování již odstartovalo 1. července a potrvá do 27. srpna.

Chcete-li podpořit některého ze zástupců Klatovska, ať již z Klatov či Šumavy, můžete mu dát svůj hlas na webu www.stavbarokupk.cz.