„Velmi nás znepokojilo rozhodnutí vlády ohledně pravidel zdanění hazardu. Pro naše město by to znamenalo zásadní snížení příjmů městského rozpočtu, což by ohrozilo nejen další investice a rozvoj, ale i každodenní chod města. Budeme ze všech sil bojovat, aby se to nestalo,“ uvedl starosta Filip Smola.

Argumenty má velmi pádné. Chápe rizika hazardu, ale dle jeho slov se situace heren na Železnorudsku změnila. „V posledních letech zmizely „zaplivané“ herny. Na katastru města máme nyní dvě kasina, s nimiž nejsou žádné problémy. Jsou významným zaměstnavatelem místních obyvatel, naopak klientela je prakticky výlučně zahraniční. Nejsou zdrojem kriminality ani sociálně-patologických jevů. Oproti tomu jsou pro město zdrojem zásadních příjmů, které nám pomáhají financovat služby pro občany, opravy infrastruktury či investice včetně výstavby obecních bytů, které zoufale potřebujeme. Tohle všechno se budeme snažit znovu vysvětlovat členům Vlády i Parlamentu ČR,“ sdělil starosta.

Příkladem, jak zásadní je fungující město, byla například porucha vodovodního řadu v ulici Nad Rybníkem, k níž došlo v srpnu. Okamžitě nastoupili pracovníci a během pouhých čtyř hodin dokázali poruchu odstranit. Stejně tak nejrůznější problémy řeší městská policie. „To vše jsou služby občanům, které můžou vypadat jako samozřejmost, ale se starosty a místostarosty napříč republikou víme, že mnohde ani zdaleka samozřejmostí nejsou. Přitom pro kvalitu života obyvatel jde o zcela zásadní věci. Stejně jako opravy dopravní infrastruktury. Všechny tyto věci si můžeme dovolit jen a pouze díky dostatečným příjmům. A stejně tak jsou finance zásadní i pro přípravu nejrůznějších akcí,“ dodal Smola.

Jako zásadní problém to vidí i starosta Rozvadova Martin Ábel. „Nelíbí se nám to, psali jsme otevřený dopis přímo předsedovi vlády Petru Fialovi a ministru financí Zbyňku Stanjurovi, ale myslím si, že s tím nic nezmůžeme bohužel. Že to tak nakonec zůstane. Bude to pro nás znamenat zásadní zásah do příjmů. Pokud to dopadne tak, jak je plánováno, tak budeme na jedné třetině příjmů, než na které jsme tady zvyklí,“ řekl Deníku Ábel.