Vhodný pozemek pro výstavbu domu s pečovatelskou službou hledá město Plánice.

„Požadavek na vybudování tohoto zařízení vzešel z nedávno vytvořeného Komunitního plánu sociálních služeb na Klatovsku, a tak se zastupitelé Plánice ihned pustili do hledání vhodné lokality. Bohužel, zatím se ale místo nalézt nedaří,“ říká tajemník Městského úřadu v Plánici Milan Vojta.

Město vybíralo zatím ze čtyř míst. U všech však výstavbě stojí v cestě především finanční důvody. „Jedno místo, o kterém se například jednalo, se nachází na zahradě za zdravotnickým střediskem. Zde by však město muselo koupit i přilehlý pozemek, který je bohužel v soukromém vlastnictví. Tato úvaha musela být smetena ze stolu kvůli vysokým nákladům. Na druhém vybraném místě bychom museli nechat například přeložit dálkovou přípojku vysokého napětí, a tak bychom utratili 1,2 milionu korun dříve, než by samotná stavba začala, a to bylo pro zastupitele také nepřípustné. Hledá se se tedy jiný vhodný objekt nebo pozemek, kde by sociální zařízení tohoto typu mohlo v budoucnosti stát. Dům s pečovatelskou službou je tedy stále na programu jednání," doplnil Vojta.

Podle plánu potřeb sociálních služeb by zařízení mělo v Plánici vzniknout do 10 let. Domov s pečovatelskou službou by usnadnil klidné a bezstarostné stáří desítkám obyvatel Plánicka. Poptávka po sociálních službách je totiž v regionu mezi seniory vysoká.

„Plánicko má dostatek seniorů, a tak by poptávka po sociálních službách v tomto regionu mohla do budoucna stoupat. Oblastní charita nabízí na Plánicku již nyní pečovatelské a ošetřovatelské služby, kdy pečovatelky a zdravotnice dochází za klienty domů. Dokonce právě na Plánicku je o tyto služby největší zájem z celého Klatovska. Máme zde zhruba čtyřicítku seniorů, kteří využívají těchto služeb. Zájem mezi občany je i o umístění do domovů důchodců i pokojného stáří. Jsem si jista, že jakékoliv zařízení, které by v Plánici vzniklo pro seniory, bude užitečné,“ říká Marie Malkusová z Oblastní charity.