Přeložka silnice Číhaň – Kolinec bude dlouhá 3730 metrů a dokončení je naplánováno na listopad 2022. Zásadním prvkem návrhu je odklonění silnice II. třídy z průtahu obcí Brod ve formě zmiňovaného obchvatu. Již nyní je možné vidět podél silnice na Kolinec stavbu.

Opravené silnice se dočkají řidiči jezdící směrem na Nýrsko. Od 1. dubna do listopadu se totiž počítá s rekonstrukcí silnice od Janovic nad Úhlavou do Nýrska. Řidič tak budou muset v místě počítat s omezeními, které si vyžádají práce na silnici.