Části ulice se budou dělat za úplné uzavírky, nebude jezdit Městská hromadná doprava. Čilý stavební ruchu bude i na Rybníčkách, rovněž od úterý.

Termín celé akce je naplánován od 6. dubna do 15. června. "V Pražské ulici dojde k rekonstrukci povrchu chodníků a vozovky ve stávajícím šířkovém uspořádání včetně jejich odvodnění, rekonstrukci vodovodního řadu a kanalizačních šachet. Dále k výměně kabelů a sloupů veřejného osvětlení s nasvětlením přechodů pro chodce, výměně kabelu společnosti ČEZ. Nově zde bude v chodníku položen pro potřeby města kabel tzv „metropolitní sítě“," uvedl vedoucí hospodářské odboru klatovské radnice František Kocfelda.

Výstavba je rozdělena po jednotlivých úsecích mezi křižovatkami. Termíny jsou rozděleny takto:

- rekonstrukce vodovodu (současně opravy kanalizačních šachet): 6. – 26. 4., v předstihu bude odfrézována vozovka v šíři 1 m pro výkop, začne se od Dobrovského ulice

Bolfánek Chudenice.
OBRAZEM: Slunečná neděle vylákala lidi na procházky

- rozebrání chodníku (vpravo od náměstí) pro provedení rekonstrukce veřejného osvětlení, kabelu ČEZ a pokládku metropolitní sítě, pokládka těchto sítí: 6. 4. – 10. 5., začne se levý chodník od náměstí Míru

- oprava povrchu chodníků a vozovky: 06. 4. – 15. 6.

"S ohledem na velký rozsah se celá akce provede za úplné uzavírky jednotlivých úseků mezi křižovatkami. Zásobování přilehlých objektů bude zajištěno, pokud to bude možné, po domluvě se zhotovitelem stavby," poznamenal Kocfelda.

Vjezd do západní zóny historického centra bude z náměstí Míru umožněn dopravní obsluze Balbínovou ulicí. Výjezd ze západní zóny bude upraven podle postupu prací dopravním značením křižovatkami přes východní zónu do Plánické ulice. Pouze pro vozidla do 3,5 tuny bude nově zřízen provizorní výjezd na náměstí Míru z pěší zóny z Randovy ulice. Vjezd do východní zóny bude umožněn ulicemi Křížová a Krameriova, výjezd ulicí Pavlíkova. Po dobu stavby dojde ke změně organizace dopravy v obou zónách.

Práce se dotknou také provozu městské hromadné dopravy. Vzhledem k uzavření Pražské ulice nebude zajištěna obsluha zastávek na náměstí Míru městskou hromadnou dopravou. Po dobu stavby budou zřízeny náhradní autobusové zastávky v ulicích Podbranská (linky č. 1 a 2), Jiráskova (linka č. 4) a Plzeňská, u podchodu (linka č. 1).

Fotografie z natáčení 4. a 5. dílu třetí řady Policie Modrava.
Pro noční natáčení Policie Modrava v sušickém Kloubu bude potřeba sto lidí

Současně s Pražskou ulicí bude ve stejných termínech provedena rekonstrukce ulice Rybníčky (před hotelem Beránek). Zde jsou práce rozděleny takto:

- rekonstrukce plynovodu: 6. 4. – 10. 5., začne se od Gorkého ulice, v předstihu dojde k odfrézování vozovky v celé šíři.

- rekonstrukce vodovodu 6. 4 – 10. 5., začne se od Dobrovského ul. směrem ke Gorkého ul., v předstihu dojde k odfrézování vozovky v celé šíři.

- rekonstrukce veřejného osvětlení, kabelu ČEZ, pokládka metropolitní sítě: 6. 4. – 10. 5.

- rekonstrukce povrchu chodníků, parkovišť a vozovky: 6.04. – 15. 6.

I zde se bude vše dělat za úplné uzavírky. Zásobování přilehlých objektů bude zajištěno, pokud to bude možné, po domluvě se zhotovitelem stavby. "Vlivem stavby dojde k přechodnému zrušení parkovacích stání na „karty“ v ulici Rybníčky a v některých částech západní a východní zóny. Náhradní parkování pro majitele těchto „karet“ bude dopravním značením vyhrazeno v části placeného parkoviště u ZKD," dodal Kocfelda.