Starostové šumavských a pošumavských obcí se dočkali jednání s ministrem životního prostředí Martinem Bursíkem. Na čtvrtečním setkání v Kašperských Horách představil ministr zástupcům obcí návrh budoucí spolupráce NP Šumava, ministerstva životního prostředí a šumavských obcí.
„Identifikovali jsme zhruba dvanáct témat, kde si myslíme, že spolupráce může přispět k rozvoji obcí, a které se týkají většiny nebo i všech obcí v národním parku. Tento projekt má na Šumavu a do Pošumaví přinést finanční zdroje, nové pracovní příležitosti a perpektivu lidem, kteří zde žijí,“ uvedl Bursík.


„Dnešním setkáním vzájemná komunikace nekončí. Počínaje dneškem začne série jednání, kde se ředitel Správy NP Šumava František Krejčí a náměstek ministra životního prostředí František Pelc postupně do konce února setkají nejen se starosty, ale s celými zastupitelstvy přímo v jednotlivých obcích, kde budou jednat o individuálních problémech příslušné obce,“ doplnil Bursík.


Tam, kde se několik obcí dohodne, že mají společný zájem, se představitelé parku a ministerstva setkají i s několika zastupitelstvy najednou.


Témata spolupráce


Téměř čtyřhodinová diskuze se dotkla například tématu ekologické veřejné dopravy, kde chce ministerstvo rozšířit současnou síť tzv. „zelených autobusů“ a postupně je převést na pohon zemním plynem, dalším tématem budoucí spolupráce je ekologické vytápění, kdy postupně všechny šumavské obce by měly být vytápěny obnovitelnými zdroji.


Dalším tématem byla nabídka spolupráce na zpracování regulačních plánů obcí za účasti týmu špičkových architektů a urbanistů, projekt na zefektivnění třídění a svozu separovaného komunálního odpadu na Šumavě či další otevírání Šumavy návštěvníkům.


Nové hraniční přechody budou


Ministr potvrdil i plánované otevření tří nových turistických hraničních přechodů. „Za dohodou, že přechody budou otevřeny, si stojíme. Dohoda, která už byla uzavřena s bývalým bavorským ministrem životního prostředí, bude i na papíře a bude i podepsána, byť s novým ministrem,“ ubezpečil Bursík.
„První návrh projektu se mi opravdu líbí, ministerstvo a správa národního parku mají zájem na tom, aby toto území bylo vybaveno odpovídající infrastrukturou. Tuto iniciativu od orgánů ochrany přírody vítám. Chtěl bych ovšem, aby kvalitní infrastruktura navazovala na kvalitní péči o lesy národního parku, na které bychom se svými názory měli podílet i my, kteří zde žijeme. Je škoda, že tato věc na jednání od většiny ostatních starostů nezazněla,“ zhodnotil jednání starosta Modravy Antonín Schubert.