„Pevně věřím, že těmito dubnovými volbami a ustavujícím zasedáním zastupitelstva skončily jakékoliv tábory, a budeme nadále vystupovat jako jedna obec," řekl na úterním ustavujícím zasedání zastupitelstva jeho člen Jiří Šebesta, který byl poté všemi zastupiteli zvolen starostou obce.
Místostarostou byl taktéž všemi hlasy zvolen Milan Přerost. Zastupitelé Hnačova dále na svém zasedání zvolili předsedy finančního a kontrolního výboru a členy těchto výborů. Finanční výbor povede Václav Trnka a kontrolní výbor Petr Kučera.
Veřejnost, která se na ustavující zasedání přišla podívat, nechtěla přes média cokoliv hodnotit. Lidé jen utrousili, že jsou rádi, že se situace v obci uklidnila a že obec začne zase fungovat.
Jednou z prvních aktivit nového vedení obce bude dětský den. „Ten se uskuteční 1. června v našem kempu, připraveny budou soutěže pro děti i dospělé ve stylu indiánů. Akce je určena pro děti i jejich rodiče," informoval místostarosta obce Přerost. Zastupitelé na dětský den schválili příspěvek ve výši 15 tisíc korun.
Nové vedení obce se na svém zasedání věnovalo také rozpočtu a obecně závazné vyhlášce o nakládání s komunálním odpadem.