Které investiční akce se vám v poslední době podařilo dokončit?
Předloni jsme opravili kulturní dům, budovu pošty, v Loužné jsme v prostorách bývalé prodejny upravili společenskou místnost pro tamní obyvatele. V loňském roce jsme za pomoci dotace opravili místní komunikace za zhruba 2,3 milionu korun. Z rozpočtu jsme pak vyměnili část vodovodu kolem školky za téměř 390 tisíc korun, součástí této akce byly i tři nové vodovodní přípojky a částečná oprava kanalizace.

Loni jsme také dostali dotaci na vybudování kanalizace a vodovodních přípojek k deseti stavebním pozemkům, které bychom chtěli dát k dispozici mladým lidem pro výstavbu domů. Tyto inženýrské sítě jsme začali stavět už vloni a letos je dokončíme. V současné době také měníme střešní krytinu na budově bývalé stáje ve farské zahradě. Tento objekt je kulturní památkou a my plánujeme vytvořit v něm expozici venkovského hospodářství. Na opravu střechy jsme dostali dotaci 350 tisíc od Odboru památkové péče Plzeňského kraje.

Které akce plánujete do budoucna?
V letošní roce jsme žádali o dotaci opět na komunikace a úpravy veřejných prostranství, nebyli jsme úspěšní, takže se budeme pokoušet v příštím roce. Další velkou akcí, kterou bychom chtěli financovat za pomoci dotace, je nová komunikace včetně chodníků a veřejného osvětlení v Myslívě k plánovaným rodinným domkům. V budoucnosti také chceme něco udělat s budovou bývalé školy, která je už deset let prázdná. Jako nejpraktičtější řešení se nám jeví vybudovat tam malometrážní byty pro seniory. Další věcí, která nás trápí, je kvalita pitné vody v Loužné, kde není vodovod, jsou tam pouze studny. Pokud bychom sehnali finance, chceme vodu nějakým způsobem zajistit.

Jak se staráte o další obce, které pod Myslív spadají?
Snažíme se spravedlivě dělit pomoc a správu i na další obce. V Milčicích jsme v loňském roce upravili prostranství před prodejnou a hostincem, opravili jsme komunikaci z Myslíva do Loužné, v Loužné také letos opravíme střechu kapličky. Nechybí samozřejmě ani běžná údržba.

Jaké infrastruktury mohou občané využívat?
Obchody s potravinami jsou v Myslívě a v Milčicích, v Myslívě fungují dva hostince a vinárna, hostinec je také v Milčicích. V Loužné bohužel obchod není, zajíždí tam ovšem aspoň pojízdná prodejna, hostinec může pak částečně nahradit již zmíněná společenská místnost. V Myslívě funguje i kulturní dům, který využíváme pro řadu kulturních akcí.

Jak to v Myslívě a okolí vypadá s pracovními příležitostmi?
Pracovních příležitostí tady mnoho není. Přímo v Myslívě není žádná minitovárna nebo jiný zdroj pracovních příležitostí. Většina žen z Myslívska dojížděla do horažďovického Grammeru, který nyní končí, takže se teď budoucnosti docela bojíme. Jediná šance je ve větších městech, lidé musejí dojíždět do Klatov, Horažďovic nebo Nepomuka.

Co vás ještě, kromě nedostatku pracovních příležitostí, trápí?
Mně osobně trápí, že nemáme školu a školku. To je pro obec velké minus, protože samozřejmě škola přináší do obce život, radost a vzruch. Je to nepříjemné i pro občany. Děti musí vstávat brzy, aby se do školy a školky dostaly, autobusy jezdí chvíli po půl sedmé. Nejvíce mě ovšem trápí právě nedostatek pracovních příležitostí a s ním spojený úbytek mladých lidí, a tím i služeb. Což je asi problém všech vesnic ležících poměrně daleko od velkých center.