Žichovice mají nového starostu. Je jím Milan Šuba, který v této funkci vystřídal Jiřího Hejpetra. Ten byl zastupitelstvem odvolán poté, co mu vedení obce vyslovilo nedůvěru.

„Důvody, pro které byl Jiří Hejpetr odvolán z funkce starosty, jsou hodně složité. Chyběla zde jakákoliv informovanost zastupitelů, zatajovaly se některé skutečnosti a uváděly se také různé polopravdy. Po odvolání starosty volali i obyvatelé obce,“ říká současný starosta Šuba.

Na veřejném zasedání, kde se projednávaly důvody odvolání starosty Hejpetra z funkce a kde se k situaci vyslovovali všichni zastupitelé, bylo přítomno osm zastupitelů z devíti. Starosta Hejpetr se zasedání nezúčastnil. Celkem šest zastupitelů se nakonec při hlasování vyslovilo pro odvolání Jiřího Hejpetra z funkce starosty (Milan Šuba, Josef Hanzlík, Jaroslav Šuba, Jan Kavale, Petr Kononov a Miloslav Sova), proti odvolání byli dva zastupitelé (Josef Vích, Miloš Hadvičák), nikdo se nezdržel.

„Starosta byl tedy většinou všech zastupitelů odvolán z funkce,“ informoval zastupitel obce Miloslav Sova. Zastupitelé poté přešli k volbě nového starosty. "Jediným kandidátem na post starosty obce z řad zastupitelů byl Milan Šuba. V hlasování získal šest hlasů zastupitelů, dva zastupitelé se zdrželi, nikdo nebyl proti. Milan Šuba byl většinou hlasů zvolen za starostu obce Žichovice pro zbytek volebního období,“ dodal Sova. Vyjádření odvolaného starosty Jiřího Hejpetra se Deníku včera získat nepodařilo.