Starostou obce Běšiny je už několik volebních období František Vlček. S jakým rozpočtem obec v letošním roce hospodaří a které ji čekají nejdůležitější investice, o tom jsme si povídali s prvním mužem obce.

S jakým rozpočtem letos Běšiny hospodaří?
Rozpočet pro letošní rok jsme schválili vloni na prosincovém jednání zastupitelstva. Je mírně přebytkový, ale peníze použijeme na doplnění dotací, které získáme. Jeho výše se pohybuje stejně jako v předchozích letech, tedy kolem 10 milionů korun.

Jaké investiční akce plánujete pro letošní rok?
Chceme v první řadě dokončit infrastrukturu (kanalizaci, vodu a plyn) pro rodinné domky v lokalitě pod nádražím, v létě by pak měly přijít na řadu komunikace. Celková investice je v tomto případě kolem tří milionů korun, ale část už máme zaplacenou z loňska. Největší investiční akcí, na kterou se chystáme o letních prázdninách a kterou dlužíme dětem v základní škole, je zbourání přístavby se sociálním zařízením a výstavba nové, která by měla všechny atributy moderní hygieny.

S dalšími stavebními úpravami počítáme i ve školní kuchyni. Ta by se měla změnit v pouhou výdejnu jídel, vařit se bude jen v mateřské škole. Potřebná částka v tomto případě se pohybuje kolem 2,5 milionu korun. Část finančních prostředků máme vyčleněnu z rozpočtu, ale chceme si podat žádost do Regionálního operačního programu o dotaci z evropských peněz.

Připravujete větší investiční akce v horizontu několika let?
Na první místo řadíme výstavbu čistírny odpadních vod pro celé Běšiny. V současné době totiž funguje jedna čistička rekonstruovaná po bývalém zemědělském družstvu a na ní je napojena pouze část domů v lokalitě na návsi. Pod obcí by měla vyrůst moderní čistička, která by sloužila nejen pro obyvatele Běšin, ale i Kozí. Do budoucna se plánuje i napojení Úloha.

Celkové náklady jsou 60 milionů korun, ale my chceme tuto akci dělat po etapách. V první fázi se počítá se stavbou ČOV s hlavním řadem, na který by se napojila jedna třetina obce, která už je v současné době odkanalizovaná. Pak by se ve druhé fázi přidávaly další části obce včetně Kozí. V poslední etapě se počítá s napojením Úloha přivaděčem přes eurocamp. Čistička v eurocampu by byla jen přetlakovým místem.

V Běšinech se hovoří i o výstavbě domu s pečovatelskou službou. V jaké fázi je tato akce?
Je to mezi obyvateli pozitivně vnímaná věc. Na jejím začátku byla myšlenka nějakým způsobem stavebně vyřešit prostory bývalých stájí zemědělského družstva. Místo je navíc hodně zanedbané. Pak je také důležité si uvědomit, že v obci a okolí žije hodně lidí – seniorů, kteří by domu jistě v budoucnu využili k bydlení. Vlastní realizace domu je opět rozdělena do dvou fází. V první by šlo o celkovou revitalizaci prostranství, to znamená zbourání stájí, vyčištění místa a jeho příprava na vlastní stavbu.

Na tuto první etapu bychom ještě letos na podzim rádi zažádali o dotaci, protože náklady jsou vyčísleny na 10 milionů korun. Vlastní stavba objektu se plánuje v horizontu dvou tří let a náklady by činily 15 a více milionů korun. Jsou to obrovské částky, které si můžeme jen těžko z rozpočtu obce dovolit. Navíc je v tomto případě šance na získání dotace. Samozřejmě myšlence předcházelo několik jednání zastupitelstva, i mimořádné setkání s občany, na kterém měli možnost vyjádřit se, zda by stavba byla v obci přínosem. V současné době máme hotovou studii, která se občanům poměrně líbí.

Značnou oblibu si u veřejnosti, a to nejen místní, získalo setkání u Svatého Bartoloměje. Budete v této tradici pokračovat?
Samozřejmě. Tato akce má už určité povědomí u lidí a těší se stále velké oblibě. Po 60 letech se nám povedlo na tamní kopec znovu vrátit život a znovu navázat na tradici. Máme navíc s tamním místem ještě velké plány do budoucna, které bychom rádi realizovali. Ale bude záležet na mnoha okolnostech, samozřejmě také na finančních možnostech.

Jaký je zájem o bydlení v Běšinech?
Poměrně velký. Například předloni jsme přidělili několik pozemků pod nádražím, dnes je zde rozestavěno šest domů. Běšiny jsou poměrně dobře situované. Dostupnost je dobrá, od Klatov jsou vzdálené deset kilometrů a na druhou stranu daleko odtud to není ani na Šumavu.

Téměř v každé obci došlo s příchodem nového roku k úpravě cen, ať už jde o svoz odpadů nebo vodu. Jak je tomu u vás?
Samozřejmě jsme museli přistoupit i my k těmto nepopulárním opatřením. Například u cen za svoz a likvidaci odpadu jsme už u horní hranice, kterou zákon dovoluje, tedy 500 korun. Skutečné náklady však šplhají k 800 korunám, ale rozdíl obec dotuje. Stejně tak jsme navyšovali cenu vody, a to o inflaci.