Deník na návštěvěZdroj: Deník

Co se vám v posledních letech podařilo?

Začal bych tím, že začátkem minulého roku jsme zajistili nástup nové praktické lékařky za odcházející MUDr. Bečvářovou. Převzetí ordinace proběhlo ve velice krátké době a naši občané nezaznamenali omezení v nabídce lékařských služeb. Do sektoru zdravotnictví se nám vloni podařilo rovněž získat dotaci od krajského úřadu, která je postupně přesouvána právě k praktickým a odborným lékařům ve městě. Peníze jsou používány na dovybavení ordinací a na stavební úpravy zařízení.

Druhým zásadním počinem bylo odsouhlasení programu podpory pro naše podnikatele, kterým byly provozovny buď uzavřeny úplně nebo z části v důsledku opatření vlády. Na tuto pomoc jsme uvolnili cca 1,5 milionu Kč. Program podpory byl nastartován do 15 dnů od vyhlášení prvních opatření, už v březnu minulého roku a ukončen právě nyní.

Pokud bych měl sáhnout do minulosti zhruba pět let, tak bych v první řadě uvedl získání čtyř rybníků na „Cihelně“, které jsme získali do našeho vlastnictví v rámci pozemkových úprav. Toto místo slouží k procházkám a zejména k činnosti rybářů, jejichž místní organizace čítá zhruba 300 členů. Zároveň se nám podařilo získat dotaci na jejich celkovou rekonstrukci, kterou v letošním roce dokončíme. Dalším skvělým počinem bylo vybudování umělé ledové plochy a koupaliště se slanou vodou. Tato dvě zařízení přesahují svým významem hranice města a přináší možnost sportovního vyžití i lidem ze širokého okolí. Stejně důležitá byla i výstavba bytového domu pro naše seniory, kterým jsme tímto počinem částečně splatili to, co pro naše město celý život vykonali. Z dalších věcí bych jmenoval nastartování systému změn územních plánů, bez něhož se nemůže odehrát další rozvoj města a spádových obcí.

Vloni jste dokončili také několik akcí…

Zde musím zmínit rekonstrukci zázemí pro dobrovolné spolky zahrádkářů a chovatelů, kterým jsme vytvořili bezvadné zázemí pro jejich bohatou spolkovou činnost. Další investicí byla rekonstrukce celého tepelného hospodářství, která byla dokončena vloni. Investováním zhruba 50 milionů korun jsme vybudovali moderní zařízení splňující všechny emisní limity při vynikajícím poměru nákladů vůči koncové ceně pro naše zákazníky. Z dalších investic bych uvedl zahájení opravy kulturního domu, zahájení opravy Žižkovy ulice, výměnu krytiny na budově městského úřadu s celou řadou vnitřních stavebních úprav.

Jaké máte plány na další roky?

V letošním roce vybudujeme stavební parcely pro výstavbu cca 45 rodinných domků. Jde o poměrně náročný projekt, kterým uspokojíme zájem stavebníků nejen z Nýrska, ale i ze vzdálenějších míst republiky. V současné době máme zhruba 25 zájemců, se kterými máme podepsané kupní smlouvy na pozemky. Pro zlepšení kvality zásobování vodou uděláme vodovodní přivaděč do obce Hodousice, jedné ze šesti místních částí, které spravujeme. Na tento přivaděč bude navazovat i celková výstavba vodovodu ve vlastní obci. Další investice budou závislé na konečné podobě zákona o rozpočtovém určení daní, kterým je stanoven podíl města na celkových daních vybraných státem.

Je něco, co vás trápí?

V dalších letech se musíme zabývat řešením otázek parkování ve městě spolu s vybudováním celého systému parkování, protože to je jedna z oblastí, které naše spoluobčany trápí nejvíce.

Z toho, co mě zlobí momentálně, jsou některá přijatá vládní opatření. Uvedu příklad z našeho otevřeného kluziště. Z důvodů nařízení vlády musíme omezovat počty organizovaných bruslařů na tomto kluzišti na dva respektive čtyři lidi. Na přírodním „kluzišti“ přitom bruslí tolik lidí, že to ani nejde ani spočítat. Za tímto účelem jsem kontaktoval hlavní hygieničku ČR, ale bez odezvy. Proto i nadále bohužel plníme toto omezující nařízení vlády a posloucháme výtky našich občanů.

Mluvil jste o rozpočtovém určení daní. Jak může jeho konečná podoba ovlivnit život v Nýrsku?

Rozpočet máme odsouhlasen, ale do dnešního dne nevíme, jak se na jeho příjmech nesmyslné politické hry z konce loňského roku podepíšou. Stále nevíme, jak vysoký podíl sdílených daní naše město dostane, a to při naplněnosti našeho rozpočtu, představuje značný problém. Dlouhodobě nezvyšujeme běžné výdaje na správu města, zásadním způsobem nezvyšujeme ceny vody, topení a další. Dokonce nepřipravujeme ani zvýšení koeficientu u daně z nemovitosti tak, jak nám radí ministerstvo financí. Snažíme se občany těmito věcmi obtěžovat co nejméně. Nicméně zcela nejasné financování obcí může vést k tomu, že úbytek sdílených daní promítneme nejen do potřebných investic, ale i do zvýšení cen aktivit, které řadím do skupiny volitelných. Na každém z občanů pak bude, jestli si připlatí na koupališti, kluzišti nebo ve sportovní hale, protože ani úbytek příjmů těchto aktivit městu nikdo nekompenzuje, ale výrazně omezuje.