Už má Strážov schválený rozpočet na tento rok?

V současné době hospodaříme ještě podle rozpočtového provizoria, ale ve čtvrtek 24. února zasedne zastupitelstvo, které bude projednávat a schvalovat rozpočet na letošní rok. Rozpočtové příjmy a výdaje se u nás každoročně pohybují mezi dvaceti a třiceti miliony korun.

Co nejvíce zatěžuje rozpočet města?

Jednou z významných rozpočtových položek jsou výdaje na zabezpečení provozu městských zařízení. Jsme zřizovateli základní a mateřské školy, zajišťujeme akceschopnost hasičských sborů, provoz knihovny a městského úřadu. V naší správě je více než 30 kilometrů místních komunikací, kde financujeme jejich opravy i zimní údržbu. Prostoru, který pak v rámci běžného rozpočtu zbývá na investice, mnoho není. Spíše se snažíme získávat dotace z národních i evropských zdrojů. I zde je pak nutná určitá vlastní finanční spoluúčast. V období 2000 - 2010 se nám takto podařilo pro Strážovsko získat více než 60 milionů korun účelových dotací, což významně napomohlo uskutečnit větší projektové záměry.

Co se chystáte v letošním roce postavit?

Usilujeme o celkovou rekonstrukci historického středu Strážova, který je součástí městské památkové zóny. V loňském roce se nám podařilo upravit část centra okolo kostela, a proto bychom chtěli na tuto akci navázat a pokračovat druhou polovinou a náměstím. Budeme se snažit o zlepšení stavu veřejných prostranství a místních komunikací ve Strážově i v ostatních osadách, kterých celkem spravujeme šestnáct. Také bychom rádi opravili střechu hasičské zbrojnice ve Vítni. Tam jsme podali žádost o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje.

Co v současné době trápí město nejvíce?

Problémem asi všech menších obcí a měst je nespravedlivý systém rozpočtového určení daní, kdy většina daňových výnosů směřuje do velkých měst. V rozpočtech venkovských samospráv pak příjmy dostačují jen na nutné provozní výdaje a prostor na investice je velice omezený. Snažíme se proto stanovit určité priority a podle nich pak investice uskutečňovat. Naší prioritou číslo jedna je v současné době dostavba náměstí a dokončení rekonstrukce historického jádra.

Co se vám podařilo v minulém roce?

Podařila se nám úprava dvou ulic v centru města, kde jsme nově položili povrch ze žulové dlažby. Stihli jsme to těšně před zimou. Rozpočet akce byl 4,9 milionu korun a 80 procent částky jsme získali pomocí dotace od ministerstva pro místní rozvoj. Loni jsme také udělali nové plynové topení v mateřské škole. Právě do areálu mateřské školy bylo v posledních pěti letech investováno téměř 6 miliónů korun. Také jsme za spoluúčasti Plzeňského kraje nově zrekonstruovali školní kuchyni a jídelnu, tam byl rozpočet v řádu statisíců. Poslední loňskou investicí byly místní komunikace. Nový povrch mají tři kilometry komunikací v Českých Hamrech a Javoříčku.

Jak je to u vás se sportem?

U nás mají dlouholetou tradici dva sportovní spolky. Fotbalový oddíl SK Kovodružstvo Strážov hraje krajskou 1. A třídu. Mají i žákovské družstvo, což je důležité, neboť je postaráno o budoucnost strážovského fotbalu. Od nové sezony snad bude založeno i družstvo minižáků. Druhým sportovním spolkem je Tělocvičná jednota Sokol Strážov. Sokolové mají několik oddílů a hrají například florbal, stolní tenis, volejbal a další. Místní sokolovna je nejen sportovním, ale také kulturním centrem našeho města.

Jak to vypadá ve vašem městě s kulturním vyžitím?

Kulturu v menších městech, jako jsme my, si organizují lidé spíše sami. O kulturní vyžití se starají hlavně místní spolky, které pořádají plesy, taneční zábavy a jiné kulturní akce. V prosinci se uskutečnilo velice vydařené zpívání pod vánočním stromkem. Více než čtyři stovky návštěvníků si přišly poslechnout vánoční písně a koledy v podání místních dětí a nově založeného mužského pěveckého sboru. Byla to velice příjemná akce. Na začátek března se připravuje masopustní průvod spojený s vepřovými hody.