„Řemesla k Chanovicím a zdejšímu kraji neodmyslitelně patří, a tak zde v našem zámeckém areálu a ve skanzenu organizujeme den, kde se různá řemesla prezentují. Máme zde letos 104 dílen různých oborů, takže jsme takovou přehlídkou různých dovedností v Plzeňském kraji. Dokonce se nám zde prezentuje 17 nositelů prestižního ocenění Tradice řemesel. Zastoupeno tu je 62 oborů, a to například kováři, hrnčíři, skláři a mnozí další. Vidět jste mohli výrobu košíků a mnohé další. Prezentují se zde se svými výrobky především prvovýrobci, lidé, kteří něco umějí, vyrábějí a prodávají,“ říká organizátor akce, starosta Chanovic Petr Klásek.

Návštěvníci Chanovic si mohli v různých dílnách vyzkoušet práci na hrčířském kruhu a nebo si namalovat dřevěnou hračku.
„Připraveny byly i výstavy fotografií, uměleckých děl, i obrazů s tematikou Krajina západního Prácheňska,“ dodal starosta.

Nechyběly ukázky tanečnic, své umění předvedli šermíři a k dobré náladě hráli muzikanti z Horažďovicka a Sušicka.

„Moc se nám tu líbilo a myslím, že i našim dětem. Ty si vyzkoušely namalovat si hračku, byla tu pohádková víla, pěkný program měli šermíři a tak úžasné vdolky, co tu měli, neumím ani já,“ pochválila program Marta Kestlerová. Spokojený byl i Václav Zábranský z Velkého Boru. „Počasí se vydařilo, lidi přišli, bylo se na co dívat. Jsem spokojený,“ dodal tento návštěvník akce .

Vedle zámeckého areálu si mohli zájemci prohlédnout i další pýchu Chanovic, a to skanzen lidové architektury nad obcí, kde mohou návštěvníci vidět celou řadu historických stavení, přenesených sem z různých koutů regionu.

„O program pro děti se postaral také divadelní spolek Tyjátr Horažďovice, který k nám přijel s loutkovou pohádkou. Tyjátr má totiž i sekci loutkového divadla s dlouhou tradicí. Loutkové divadlo bylo velkým zpestřením celé akce a dokonce do sálu, kde se hrálo, přišli i dospělí,“ dodal Klásek.

„Den řemesel se určitě vyvedl. Mě zajímal stánek s velkým množstvím všelijakého koření do kuchyně, manžela zas nějaké likéry. Moc se nám tu líbilo,“ uvedla Miroslava Herichová ze Strakonic.