Stadion je nárazově využíván na různé sportovní či kulturní akce. Koná se tam výstava psů, hokejisté tam mají letní přípravu, využívají ho sokolské oddíly všestrannosti, občas se tam uskuteční koncerty. V letošním roce tam budou k vidění nácviky sletových skladeb a 9. června župní slet. Reakce lidí jsou ale spíše negativní. „Je to taková škoda. Stadion byl krásný, pamatuji si, jak se tam dalo krásně sedět a sledovat dění na hřišti. Teď je to hrůza, vždyť to sezení už není ani vidět. Kdyby to sokolové prodali, udělali by lépe,“ řekla Klatovanka Božena Machová.

To, že by stadion opravy potřeboval, nepopírá ani starostka Tělocvičné jednoty Sokol Klatovy Iveta Lízancová. „Hřiště na sokolském stadionu není plně využito a rekonstrukce by potřebná byla, ale na to nejsou finanční prostředky. Potřebovali bychom více akcí - pronájmů stadionu, ale bohužel není takový zájem,“ řekla starostka.

Barbora Rozárie Brůhová u Okresního soudu v Klatovech.
Opilá skákala po policejním autě, video sama zveřejnila. Soud jí dal šanci

Přesto se postupně opravovat snaží. Za přispění města Klatovy udělali nové oplocení stadionu v Domažlické ulici. Na tuto akci získal Sokol půjčku od města, kterou pravidelně v měsíčních splátkách splácí (od srpna 2022 do června 2026). Na konci roku 2023 byla ukončena kompletní rekonstrukce šaten se sociálním zařízením za finanční pomoci Plzeňského kraje, kde zbývá dodělat fasáda šaten, na kterou finanční prostředky nestačily.

„V letošním roce jsem žádala Plzeňský kraj o investiční dotaci na oplocení stadionu v Nerudově ulici, aby tato strana byla stejně hezká jako při Domažlické ulici, a zároveň na rekonstrukci šatny u volejbalových kurtů. Výsledek zatím neznám. Menší příspěvek od České obce sokolské, který jsme měli obdržet v únoru 2024, zatím nebyl vyplacen,“ sdělila Lízancová a poznamenala, že jsou i další faktory, které větší opravy znemožňují. „S velice omezenými finančními prostředky a malým počtem pracovníků na DPP, které si můžeme dovolit, se snažíme udržovat hřiště, prostory stadionu v přijatelném stavu, ale není to vůbec jednoduché. Mimo jiné neustále napravujeme škody, které způsobují vandalové a zloději.“

Zdroj: Daniela Loudová

Klatovský sokolský stadion ale není jediný, který takto skomírá. Podobně je na tom i ten v Domažlicích.