Dá se očekávat opět hojná účast obyvatel, jelikož jedním z bodů bude informace a zpráva o činnosti správní rady Nemocnice Sušice o. p. s., což všechny hodně zajímá. Dalšími body budou mimo jiných návrh na rozdělení finančních příspěvků na pravidelnou činnost kulturních, zájmových, volnočasových a sportovních organizací pro rok 2018, dále program regenerace pro rok 2018 a řešit se budou také zvukové, zvukovo-obrazové a obrazové záznamy z veřejných zasedání zastupitelstev města.