Srpnová bouře loňského roku v zásahových oblastech národního parku polámala nebo vyvrátila, necelých 150 tisíc metrů krychlových dříví. Následně říjnový orkán Herwart k tomu přidal dalších několik desítek tisíc kubíků polomového dříví.

KŮROVCE BYLO MÉNĚ

„Velkou neznámou roku 2018 byl objem kůrovcového dříví. Od roku 2015, kdy jsme vytěžili 21 tisíc metrů krychlových, postupně stoupalo množství kůrovcem napadených stromů na 50 tisíc metrů krychlových v roce 2017. Odhady pro rok 2018 oscilovaly mezi padesáti a šedesáti tisíci metrů krychlových. Výsledek byl nakonec relativně příznivý. K 30. listopadu 2018 Správa NPŠ zpracovala 48 tisíc metrů krychlových kůrovcem napadených stromů včetně lapáků,“ vyčíslil náměstek ředitele NPŠ Jan Kozel. Objem zpracovaného polomového dříví se koncem listopadu letošního roku zastavil na hodnotě 203 tisíc kubíků.

I letos se Správa NPŠ mimo jiné zabývala péčí o lesní ekosystémy z pohledu úpravy druhové skladby. Třetím rokem totiž pokračoval projekt přestaveb lesních porostů zaměřený na podporu v minulosti vysazených nebo přirozeně obnovených listnáčů a jedle. „Díky tomuto projektu se podařilo významným způsobem zvýšit plochu prořezávek, jejichž cílem je uvolnit mladé listnáče a jedli od konkurence smrkových náletů a podpořit tak druhovou pestrost a odolnost lesních ekosystémů. Každý rok se tak v posledních letech uvolní jedle a listnáče a podpoří stabilita lesních porostů na rozloze přesahující 600 ha,“ informoval Kozel.