Červený kříž

Myslívská organizace Českého červeného kříže byla založena začátkem padesátých let minulého století, velký rozkvět pak zažila v letech šedesátých až sedmdesátých.

„Činnost spolku se v šedesátých letech opravdu rozjela. Měli jsme hodně dárců krve, pracovaly dobrovolné sestry, které držely služby při sportovních a společenských akcích. Dobrovolných sester nás bylo kolem dvaceti, jezdily jsme i na brigády do nemocnic v Horažďovicích, Sušici i Klatovech. Spolu s ostatními spolky jsme se samozřejmě účastnili i kulturního dění v obci,“ popsala činnost spolku jeho bývalá dlouholetá předsedkyně Růžena Pitulová.

V současnosti se činnost spolku odehrává zejména v oblasti kultury a práce s dětmi. „Práce spolku se po roce 1989 zúžila na společensko – kulturní činnost a pořádání akcí pro děti. Pořádáme například mikuláškou besídku, maškarní bál, dětský den, nechybí ani zájezdy a sportovní akce. Činnost spolků v oblasti pořádání akcí se samozřejmě prolíná, protože řada lidí pracuje ve více spolcích. Nezapomínáme ani na bývalé členy, které navštěvujeme, když slaví jubilea,“ vyjmenovala současná předsedkyně ČČK v Myslívě Marie Pícková.

Specialitou Myslívských, na které se Červený kříž podílí, je například gastronomická soutěž a výstava Ex Myslív s více než dvacetiletou tradicí.

Spolek pro zvelebování ducha a krajiny

„Spolek vznikl víceméně náhodou. S partou kamarádů se scházíme tady v hostinci, a protože čeština používaná v hospodách není právě spisovná, rozhodli jsme se, že musíme založit spolek pro ozdravování českého jazyka. Byl to hec, ale postupně se nám to rozrostlo až na současný název a sklouzlo to k tomu, že místo českého jazyka zvelebujeme krajinu,“ vysvětlil založení spolku s netradičním názvem jeho jednatel Jan Ševčík.

Hlavní náplní práce spolku je obnova a udržování křížků. „Pustili jsme se do křížků, které se čtyřicet let spíše bouraly a znehodnocovaly. Zrekonstruovali jsme už devět křížků, dalších zhruba patnáct nám ještě zbývá. Úplně nový kříž jsme postavili u cesty Na Lávkách, kde vznikly tři nové rybníčky. Opravili jsme také takzvanou louženskou kapličku. Obec tam přidala lavičky a mapu, dnes si tam chodí posedět třeba maminky s kočárky. Bohužel se tam často objevuje nepořádek. Poměrně často uklízíme plechovky od limonád nebo lahve od piva,“ popsal činnost spolku jeho jednatel.