„Na parkoviště pod lanovku Špičák poblíž areálu Horské služby Šumava přijíždí vozidlo se dvěma pasažéry. Při vystoupení z vozidla dochází ke kolapsu spolujezdce. Řidič odvádí raněného na stanici horské služby. Kromě otevřeného poranění hlavy pacient vykazuje viditelné kožní změny na dlaních a loktech, dušnost, bolest na hrudi, horečku, opakovaně zvrací s příměsí krve a potí se. Řidič má také teplotu, jinak je ‚pouze‘ unavený a udává pozitivní cestovatelskou anamnézu obou – návrat z Republiky Kongo," tak popsala horská služba ve zkratce začátek scénáře praktické části taktického cvičení složek IZS, které se konalo na Šumavě s cílem zdokonalit spolupráci napříč záchrannými složkami v případě mimořádné události v souvislosti s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci, prověřit spolupráci v praxi a seznámit se s celou problematikou a procesy.

Kryštof Částka ve svém bufetu v Železné Rudě.
Kuchařem chtěl být už od dětství, otevřel si bufet a v zimě jezdí s rolbou

Cvičení se účastnily složky IZS – zástupci hasičského a policejního sboru, zdravotničtí záchranáři Plzeňského kraje a zástupci Horské služby Šumava. Dopoledne měli záchranáři na programu odborný seminář zaměřený na problematiku vysoce nakažlivých nemocí, kde jim přednášeli kromě záchranářů také zástupci Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň, Krajského vojenského velitelství Plzeň či Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. V odpoledních hodinách pak záchranáři pokračovali praktickým nácvikem situací.