„Soutěžilo se jako každý rok ve zpěvu písní s tematikou příroda, ve výtvarných a fotografických pracích a v troubení mysliveckých signálů. I tentokrát jsme byli s účastí soutěžících v jednotlivých kategoriích spokojeni. Přihlášeno bylo zhruba 260 výtvarných prací, patnáct fotografií a v pěvecké kategorii soutěžilo 53 soutěžících. To je více než v loňském roce. Nejslaběji byla zastoupena kategorie trubačů. V troubení na lesnici a borlici se utkali dva soutěžící,“ informoval Pavel Martin z Okresního mysliveckého sdružení v Klatovech.

K účasti v soutěži byly osloveny školy z Klatovska a Plzeňska. „Přihlásily se děti z 27 škol. Pro ně byly soutěže připraveny v několika věkových kategoriích. Ve výtvarných soutěžích uspěli Andrea Marková, Tomáš Krátký, Radek Matějka, Miluše Kochmanová, ve fotografické soutěži uspěli Katka Jindrová, Nikola Jindrová a Michal Bynar, ve zpěvu porota vyhodnotila jako nejlepší ve svých kategoriích Anetu Kováčovou, Filipa Ouřadu a Jakuba Frančíka, Anetu Černou, Barboru Čapkovou, Petru Martinovou a Pavlínu Černou. V kategorii trubačů se umístili Petra Martinová a Jan Holý,“ dodal Martin.