Děti od mateřinek až do 18 let se utkaly v kulturním domě Družba nejen v troubení mysliveckých signálů, ale i ve zpěvu písní s tématikou o přírodě. Zároveň se konala i soutěž výtvarných a fotografických prací.

„Oslovili jsme tradičně všechny školy a školky v okrese a byli jsme opět zaplaveni obrázky dětí na téma příroda, myslivost, rybářství, včelařství a životní prostředí. Letos jsme dostali díla asi od dvě stě osmdesáti dětí. Pětadvacet dětí poslalo do soutěže fotografie,“ říká jednatel Okresní myslivecké jednoty v Klatovech Pavel Martin.

Porota, která v Družbě vybírala vítěze pěvecké kategorie, to měla opravdu těžké. Na jevišti se totiž vystřídalo padesát zpěváčků, zatímci trubači byli jen dva.

„Tradičně zde byly zastoupeny školy ze Sušice, Nýrska, Horažďovic, Předslavi a třeba Vrhavče. Všechny práce, které do soutěže došly, byly vystaveny na výstavě, kterou zhruba týden mohli zájemci z řad veřejnosti navštívit. O akci byl zájem, a to nás těší. O to více se těšíme na další, již jedenáctý ročník v příštím roce,“ dodal Martin.

Výsledky My a příroda 2009

Fotografie:

Kategorie B

1.Dominik Sloup

2.Lucie Marešová

Kategorie C

1.Michal Binar

2.Zdeněk Kříž

3.David Pešek

Výtvarné práce

Kategorie A

1.Agáta Tesařová

2.Soňa Vališová

3.Petra Ulrychová a Andrea Hanojská

Kategorie B

1. Jiří Štencl

2. Zuzana Hanzlíková

3. Pavla Toušová

Soubor prací

Kategorie B

ZŠ Čachrov

Kategorie C

Janovice nad Úhlavou

Další ocenění:

Jáchym Jánský

Michal Treml

Jakub Hais

Aneta Gazdová

Výsledky kategorií zpěv a trubka nebyly pořadateli dodány