„Soutěž se koná pro všechny školy v okrese Klatovy. Mohou se jí zúčastnit děti z prvního a druhého stupně. Plní úkoly na stanovištích, jako jsou praktické provedení první pomoci, obvazová technika a doprava raněných. Jsou zde i volná stanoviště, kde je test mimořádných událostí, historie Českého červeného kříže a skládání puzzle na čas," popsal úkoly ředitel ČCK Klatovy Jiří Böhm.

Do Klatov přijelo na soutěž 15 družstev z osmi škol. „Je větší účast než byla vloni, takže jsme rádi, že družstva přibývají," dodal Böhm.
I přesto, že v soutěžní den byla pěkná zima, děti si s úkoly poradily, jak nejlépe uměly. O první a druhé místo se podělili každoroční rivalové. Na stupeň vítězů za druhý stupeň vystoupali železnorudští žáci a druhé brali mladí záchranáři ze ZŠ Klatovy Plánická. Třetí místo si odvezli žáci ze ZŠ Horažďovice, Komenského.

Železná Ruda bude Klatovsko reprezentovat 28. května v Nýřanech na krajské soutěži.