„Soud se tak ohradil proti aktivitám Hnutí Duha, které vedení parku brání v zásahu proti kalamitním škůdcům. V lokalitě na Ztraceném začne Správa Národního parku Šumava kůrovcem napadené stromy asanovat již dnes,“ uvedl v pondělí dopoledne mluvčí NP Šumava Pavel Pechoušek.

Správa NP a CHKO Šumava v návrhu na vydání předběžného opatření podle Pechouška zdůraznila, že žalovaný (Hnutí Duha) své jednání ospravedlňuje ochranou přírody v NP Šumava. Svým přístupem sám ale nerespektuje ani základní ochranné podmínky národních parků, kde je na celém území zakázáno táboření mimo ochranná místa vyhrazená orgánem ochrany přírody a pořádat a organizovat hromadné veřejné akce mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody. Činností žalovaného dochází ke vzniku majetkových škod na státním majetku, rovněž dochází k finanční újmě dodavatelů prací, kteří mají danou práci zadanou na základě platného zadávacího řízení.

Na nezákonnost jednání ekologických aktivistů na Modravsku upozorňoval již minulý týden ředitel parku Jan Stráský. Poukazoval na to, že svou přítomností v počtu několika desítek osob na území Národního parku Šumava v lokalitě na Ztraceném porušilo Hnutí Duha základní ochranné podmínky NP Šumava tím, že tu pořádali hromadnou organizovanou akci, kterou blokáda bezesporu je. Na tu ale neměli udělenou výjimku ze Zákona o ochraně přírody a krajiny.
Za to podle něj aktivistům hrozí pokuta až padesát tisíc korun.

V lokalitě na Ztraceném je od pondělního rána rušno, přijely tam dvě desítky aut s dřevorubci, lesními strážci a členy Informační a strážní služby Národního parku Šumava. V práci jim stále brání ekologičtí aktivisté, kteří kácení kůrovcem napadených stromů považují za nelegální. Na místo museli v pondělí vyjet policisté, které tam podle informací Deníku přivolaly obě znesvářené strany.