Práce jsou rozděleny do dvou etap, z nichž první bude dokončena do poloviny července. Jde o úsek od budovy radnice ke křižovatce se silnicí Klatovy - Železná Ruda.

„Rekonstrukce zahrnuje kromě nové komunikace a chodníků i výměnu vodovodního řadu včetně vodovodních přípojek. Na náklady města budou odkanalizovány nemovitosti v prostoru „Svazarmu“. Dojde také k uložení elektrických rozvodů, nového veřejného osvětlení a rozvodů Telecomu do země,“ konstatoval starosta Nýrska Miloslav Rubáš.

Nemalé finanční prostředky budou investovány také do rekonstrukce mostu přes Žíznětický potok. Jeho modernizací radnice navazuje na již probíhající akci s názvem Zkapacitnění Žíznětického potoka, kterou zajišťuje vodohospodářská správa.

V roce 2010 bude rekonstrukce pokračovat druhou etapou, a to ke křižovatce s Nádražní ulicí.

Na vybudování komunikace a chodníků získalo Nýrsko dotaci z Regionálního operačního programu ve výši 92,5 %, což představuje částku 14,273 milionu korun. Ostatní související investiční akce budou hrazeny z rozpočtu města.

„Důležitou stavbou mimo náš projekt bude vybudování nového kruhového objezdu na křižovatce Klatovské ulice s hlavní silnicí II/191 Klatovy – Železná Ruda. Jeho postavení bude realizovat Plzeňský kraj prostřednictvím Správy a údržby silnic Klatovy. Stavba bude prováděna za provozu a hotova má být do konce letošního roku,“ doplnil starosta.

Martin Kříž