Dokončena byla totiž rekonstrukce vnitřních částí budovy sokolovny. „V roce 2008 byla podána žádost o poskytnutí dotace na rekonstrukci budovy sokolovny. Z programu rozvoje venkova jsme v 1. výzvě MAS Pošumaví získali dotaci v částce 293 tisíc korun,“ informoval starosta Tělovýchovné jednoty Sokol Václav Blahouš.

Finance které sokolové získali, byly určeny na výměnu oken, vymalování malého a velkého sálu a obložení stěn velkého sálu dřevem. „Nová dřevěná okna ve velkém sálu nenarušují ráz původní stavby, je tam nová podlaha, která byla zčásti financována z Programu Krajského úřadu Plzeňského kraje, nově je vymalováno. To vše vybízí k tomu, aby sokolovna v Předslavi mohla sloužit místním občanům i občanům z okolních obcí ke sportovním akcím, ale i k tolik oblíbeným turnajům ve stolním tenise, florbalu, nebo cvičení žen, žáků základní a mateřské školy nebo k pořádání plesů a jiným účelům,“ dodal Blahouš.

„V další fázi projektu bychom chtěli opravit venkovní fasádu na celé budově, a docílit tak kompletní rekonstrukce,“ pokračuje starosta TJ. Budova sokolovny v Předslavi byla postavena na místě staré tvrze ve 20. letech minulého století. Vždy tvořila dominantu obce. Po letech užívání byla však již celá budova v nevyhovujícícm stavu.