„V září se v Přešticích rozjela sletová štafeta od Šumavy po Plzeň. Po vyhlášení nejrychlejších závodníků schodoběhu program pokračoval na přeštickém náměstí, kam zamířila štafeta florbalistů z T. J. Sokol Přeštice se štafetovým kolíkem. Zde se sešli činovníci a zástupci tělocvičných jednot župy Šumavské k předání sletových stuh a poselství náčelníkům a starostovi župy, bratru Jindřichu Schovancovi, i za přítomnosti místostarosty a starosty Města Přeštice a účasti veřejnosti. Nejprve probíhal doprovodný program, kde vystoupily s vlastními pódiovými skladbami žákyně oddílu Aerobiku a Moderní gymnastiky T. J. Sokol Přeštice a žákyně oddílu Všestrannosti T. J. Sokol Sušice s ukázkou sletové skladby Fitness," uvedla náčelnice župy Šumavské Naďa Květoňová.

Vzpomínky na 17. listopad 1989 v Nýrsku.
V Nýrsku listopadové události připomněla výstava i zakladatelé Občanského fóra

Zástupci svých jednot přečetli svá sletová poselství a poté byly předány sletové stuhy. Plzeňská župa vyslala z krajského města mladé sokolíky, kteří přijeli na kolech z Plzně do Přeštic převzít štafetový kolík se stuhami tělocvičných jednot župy Šumavské a štafetový kolík putoval v rukou mladých cyklistů do Plzně. Na konci září v prostoru plzeňského pivovaru se uskutečnilo slavnostní předání stuh a sletových poselství z celého kraje a krajský kolík putoval do Prahy. V doprovodném programu přispěly se svými skladbami přeštické ženy a žákovské oddíly z Klatov i Sušice.

Sokolové tak zahájili nácviky sletových skladeb na XVII. Všesokolský slet 2024, který se bude konat v Praze na Edenu 30. 6. – 5. 7. 2024. V župě Šumavské nacvičuje sedm sletových skladeb 269 dětí, žen i mužů, členů SOKOLA, ale i sportovních nadšenců z veřejnosti. Přehlídku všech skladeb budete moci zhlédnout v Klatovech, kde se uskuteční oblastní slet 9. června 2024 a následovat bude krajský slet 15. června 2024 v Plzni.

Připomínka 17. listopadu v Klatovech.
V Klatovech se lidé sešli, aby si připomněli události roku 1939 i 1989