Povolení na obnovu atraktivní Lávkové cesty kolem Čertova jezera nakonec Železnorudští od Chráněné krajinné oblasti Šumava (CHKO) nezískali. Aby nepropadla dotace sto tisíc euro z programu Tierisch Wild, pustili se místo obnovy historické stezky do budování tří naučných stezek. O tomto projektu i o dalších vylepšeních infrastruktury pro turisty si Deník povídal se starostou Železné Rudy Michalem Šnebergrem (na malém snímku).

Na jaké novinky se mohou letos turisté těšit?

Dokončili jsme na špičáckém sedle nové odpočinkové místo, na které jsme od Plzeňského kraje dostali dotaci sto tisíc korun. Jde o srubovou stavbu, kde si lidé mohou sednout, převléci se nebo se nasvačit. Další novinkou budou dva informační kiosky s připojením na internet, které jsou součástí projektu Marketingová strategie a propagace Šumavy, jehož se účastníme v rámci Mikroregionu Šumava – západ. Jeden bude v Hojsově Stráži a druhý v odbavovacím prostoru celnice v Alžbětíně.

Místo Lávkové cesty teď stavíte naučné stezky…

Peníze na Lávkovou cestu jsme „rozpustili“ do třech naučných stezek. Sklářská cesta povede po zaniklých sklárnách v okolí Železné Rudy. Bude dobrá k tomu, aby si návštěvník uvědomil, že Šumava byla intenzivně průmyslově využívána a že lesy, které tady v okolí jsou, jsou prakticky všechny obnoveny člověkem. I u této stezky jsme narazili na stanoviska CHKO, takže jednu sklárnu jsme nemohli do stezky zařadit, osídlil ji totiž tetřev. Shodou okolností jde o jednu z nejlépe zachovaných skláren, dokonce s původní sklářskou pecí.

Historický snímek Lávkové cesty (stejné místo v současnosti je z jiného úhlu na fotografii v záhlaví článku)

A další dvě?

Druhé stezce říkáme pracovně Špičácký návštěvnický okruh, jednotlivá zastavení se budou týkat různých událostí v historii Špičáku. Třetí stezkou bude Utajená obrana železné opony. V katastru města je asi osmdesát skrytých staveb z dob studené války pro případ válečného konfliktu. Vytipovali jsme některé z nich, které leží na státním pozemku, domluvili jsme se s Armádou ČR, aby nám je pronajala, a v rámci stezky je zpřístupníme. Jde o objekty budované v přísném utajení v padesátých a začátkem šedesátých let minulého století, často chybí i jakákoliv dokumentace. Řada z nich leží dnes už na soukromých pozemcích, kdy majitel pouze tuší, že pod zemí něco takového má, může tady být i řada objektů, o kterých se ještě ani neví. Je to součást historie, která ještě nebyla veřejnosti předvedena, a to je právě cílem této stezky. Všechny tři stezky by měly být dokončeny ještě letos.

Nový přístřešek pro turisty na špičáckém sedle

Znamená to, že snahu o obnovu Lávkové cesty už jste vzdali?

Snahu o obnovu Lávkové cesty v žádném případě nevzdáváme. Pro mě osobně je to precedentní záležitost. Pokud ji prosadíme, bude to signál, že se na Šumavě poměry zlepšují. Stav na německé straně hranice svědčí o tom, že obdobné aktivity a projekty je třeba podporovat a budovat. Například tamní stezka v korunách stromů u Neuschönau má tak velkou návštěvnost, že tam mají problémy s parkováním a rozhodli se, že podobnou aktivitu vybudují také v Ludwigsthalu, aby část návštěvníků odčerpala. Tyto aktivity mají ohromný ekonomický efekt a přitom také leží v národním parku. Podobné aktivity musíme budovat i tady. Průmysl tu nikdy nebude a pouze na divočinu turisty nepřitáhneme. Současný stav je, že Lávková cesta fyzicky existuje, je na listu vlastnictví Lesů ČR a my uděláme vše pro to, abychom ji mohli opravit.