Ve věkové skupině 15 až 18 let, která tvoří podstatnou část žáků středních škol, začalo v současné době období prudkého poklesu počtu obyvatel. Podle výsledků provedených studií dojde do roku 2014 k poklesu až o 1/4. V důsledku tohoto nepříznivého demografického vývoje a tím klesajícího počtu žáků ve středním školství Plzeňský kraj sloučí dvanáct škol do šesti silnějších subjektů.

Jak už Deník informoval, k 1. červenci letošního roku je navrhováno sloučení Střední odborné školy profesora Švejcara se Střední průmyslovou školou strojnickou v Plzni, Gymnázia a Střední odborné školy v Plasích, v Plané se sloučí do jednoho subjektu základní škola se Středním odborným učilištěm, stodská Integrovaná střední škola se sloučí se Středním odborným učilištěm v Domažlicích. V Klatovech se sloučí Střední zdravotnická škola s Vyšší odbornou školou, obchodní akademií a jazykovou školou.

„Sloučení Integrované střední školy Klatovy se Střední průmyslovou školou Klatovy se připravuje až k 1. červenci 2012 s tím, že zároveň dojde k převedení gastronomických oborů na Střední školu zemědělskou a potravinářskou. Pro letošní žáky z devátých ročníků základních škol a další uchazeče o střední vzdělávání se nic nemění, budou podávat přihlášky na nabízené obory do současných škol,“ informovala mluvčí Plzeňského kraje Petra Jarošová.
„Plzeňský kraj má zájem na zachování kvality výuky, vzdělávacích nabídek a potřebného rozložení oborů vzdělání v celém kraji. Pro žáky se sloučením škol ve výuce nic podstatného nezmění. Sloučením vzniknou ekonomicky silnější víceoborové školy, které zajistí zvýšení kvality vzdělávání, rozšíření nabídky volitelných předmětů a dojde také k snadnějšímu zajišťování zastupitelnosti pedagogů,“ řekl náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro školství Jiří Struček.
O slučování škol bude ještě rozhodovat Zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém zasedání 7.března.