Proto bylo toto téma zvoleno pro slavnosti, kdy si v Kašperských Horách připomínají 30. výročí partnerství města s německým městem Grafenau. Součástí bylo bohatý kulturní program.

V rámci slavností se poprvé rozezněly v pátek v podvečer nové zvony. Díky pomoci mnoha tuzemských i zahraničních podporovatelů se podařilo ve zvonařské dílně Petra Rudolfa Manouška opravit dva stávající zvony a odlít tři nové zvony. Všech pět zvonů bylo posvěceno začátkem srpna. V pátek do Kašperských Hor zavítal apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo, který v České republice zastupuje Svatý stolec, který celebroval slavnostní mši svatou jako poděkování za nové zvony.

Dalším významným bodem bylo požehnání nové vlajce města. „Měli jsme znak města, ale chyběla nám vlajka, které jsme se nyní dočkali a můžeme ji představit. Její kopie bude vyvěšena na radnici,“ uvedla starostka města Bohuslava Bernardová.

Již nedílnou součástí oslav je udělení titulu Osobnost města, který tentokrát získal Petr Jelínek, který se svou instalatérskou firmou zasloužil o opravu mnoha domů ve městě.

Jiří Vlček.
Ředitel Vlček není přesvědčen, že by nemocnice v potřebovala lůžkovou chirurgii

Vzpomínáno bylo také na třicet let partnerství měst Kašperské Hory a Grafenau. Připomenuty byly počátky, ale také vyřčena výzva do budoucna. „Přeji si, aby partnerství a přátelství trvalo ještě další desetiletí. Musíme ale začít také u té nejmladší generace, u dětí v mateřských a základních školách,“ řekla starostka Bernardová.

Významnou součástí byl také příchod soumarské karavany z Grafenau, která se mimochodem zapojila i do slavnostního průvodu, který sobotní část slavností zahajoval. Poprvé se zapojili také čeští soumaři ze skupiny Gabreta Nova z Kašperských Hor, kteří měli na svých koních jako jediní věrné repliky historických sudů tzv. prostic, ve kterých se k nám ve středověku dovážela sůl.

Během slavností byl představen nový kronikář města, kterým se stal kastelán hradu Kašperk Václav Kůs.

Děti měly možnost se povozit na dobovém kolotoči, součástí byl i řemeslný jarmark.