„Takzvaná biologická ochrana rostlin se používá ve sklenících, ale je možné ji aplikovat i doma na pokojových rostlinách, v zimních zahradách a dalších uzavřených prostorech, kde nemrzne. Ve sklenících se to týká především zeleniny. U okurek jsou problémem zejména svilušky, na rajčatech molice skleníková a na paprikách nám při pěstování znepříjemňují život mšice,“ řekl Deníku entomolog Oldřich Jahn z Kadešic, podle něhož je zejména v době sklizně pro zahrádkáře mnohem příznivější nasazení hmyzích predátorů než jedovaté insekticidy, neboť bez obav můžou kdykoli sklízet plody. „Používají se přirození nepřátelé škůdců. Mám-li být konkrétní, pak proti svilušce chmelové se nechá využít jiný roztoč, který je dravý a požírá ji a je schopen rostliny ochránit po celou sezonu. Pokud máme mšice, ať již na paprikách nebo na okurkách, nechají se použít například parazitické vosičky. Parazitické proto, že kladou vajíčka do mšic, kde se dále vyvíjí larva vosičky, která mšice zahubí. Dalším druhem je bejlomorka, což je komárek, který klade vajíčka v blízkosti kolonií mšic a jehož larvičky poté mšice požírají. Proti molici skleníkové, častému škůdci, je možné využít další parazitickou vosičku,“ popsal konkrétní případy Jahn.

Chovem dravých roztočů a dalších parazitů používaných proti skleníkovým škůdcům se zabývají specializované firmy. Zákazníci si je zakoupí a poté je prostě vypustí ve skleníku. „Má to dva zásadní problémy. Jednak tam už musí škůdce být, aby se tato zvířátka měla čím živit. Ona se okolo něj drží, dál se na něm množí a udržují tam určitou rovnováhu. Nikdy ho úplně nevyhubí, ale je ho tam malé množství, které je snesitelné a které neškodí. Druhá věc je, že je třeba rostliny sledovat a zasáhnout včas. Když už jsou rostliny například úplně obalené mšicemi, je pozdě,“ upozornil entomolog s tím, že bližší informace najdou zájemci o tuto metodu např. na www.biogarden.cz.

Přirození nepřátelé škůdců vydrží ve skleníku vždy jen jednu sezonu a podle entomologa není tato biologická ochrana rostlin finančně příliš náročná. „Vysazení vyjde zhruba na dvojnásobek ceny chemického postřiku, jedna dávka do klasického zahrádkářského skleníku stojí okolo 150 korun,“ uzavřel Jahn.