„Bylo nutné opravit krov, vyměnit střešní krytinu či například osadit nová okna včetně zasklení, nové okapy a svody,“ popsal rekonstrukci zavlekovský starosta Vladislav Vaňourek.

Kaple byla vystavěna v letech 1933 až 1934, tehdy stavební náklady dosáhly 17 tisíc korun. „Rozpočet letošní rekonstrukce, který jsme financovali společně s programem přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, byl přibližně 400 tisíc korun,“ informoval Vaňourek.

Po poutní mši a projevu starosty se obyvatelé Skránčic i blízkého okolí zúčastnili pouťové zábavy. „Z každého domu ve Skránčicích na slavnost někdo přišel. Celkově návštěvníků bylo přibližně sedmdesát,“ dodal starosta.