Nedostatek dětí – tento problém trápí zřejmě všechny základní školy v menších obcích. Unikátním způsobem tento problém vyřešili ve Velharticích a Hlavňovicích.


„Na prvním stupni bychom měli ve třídách málo dětí a museli bychom hodně tříd spojovat. Dohodli jsme se, že první tři ročníky budou v Hlavňovicích a čtvrtý až devátý ročník ve Velharticích,“ uvedla ředitelka velhartické základní školy Zdeňka Knězová. Pro obě školy se tak snížením počtu tříd snížil i limit počtu žáků.


Třetí rok spolupráce


Spolupráce škol funguje již třetím rokem. „Zatím se nám to osvědčilo. Tento systém má výhodu hlavně v tom, že v naší malotřídní škole můžeme mít samostatný první ročník. Důležité je také, že děti spolu chodí už od první třídy. Dříve naše děti chodily na první stupeň v Hlavňovicích a až do šesté třídy přecházely do Velhartic, kde se musely sžít s novými spolužáky a s novým prostředím, teď jsou po celou dobu povinné školní docházky velhartické i hlavňovické děti spolu v jedné skupině,“ pochvaloval si spolupráci ředitel hlavňovické základní školy Milan Matouš.


Spokojené jsou i samy děti, které by při případném zrušení školy pro nedostatek žáků musely dojíždět do vzdálenějších škol. „Určitě je dobře, že mohu chodit do školy ve Velharticích, třeba do Klatov by bylo asi dojíždění obtížné,“ řekl Deníku žák osmé třídy Martin Noha z Chotěšova.


Školní autobus


Pro obce je zachování školy vždy mimořádně důležité. „Náš hlavní cíl byl udržet v obci školu, což se nám podařilo, když se nám dohodou s Hlavňovicemi podařilo vyrovnat úbytek dětí. Zakoupili jsme i školní autobus, který sváží děti mezi Hlavňovicemi a Velharticemi i z okolních obcí,“ vysvětlil velhartický starosta Pavel Prosr.


V současné době, kdy spolu školy o žáky spíše bojují, je taková spolupráce škol výjimkou. „Pro mě je to nová zkušenost. Za svoji kariéru ředitelky jsem poprvé viděla školy, které se dohodly, nepřetahují se o děti a naopak si je rozdělily,“ uvedla Knězová, která je ředitelkou velhartické školy od začátku tohoto školního roku. „Pokud vím, jsme jediné školy v Plzeňském kraji, které takto spolupracují,“ doplnil Matouš.