Možnost podání tří přihlášek přinese obrovský chaos, školy do poslední chvíle nebudou vědět, kolik žáků nastoupí do prvního ročníku. Na tom se shodli všichni námi oslovení ředitelé středních škol. Možnost podání tří přihlášek na střední školu je letošní novinka. Dosud si žáci devátých ročníků mohli v prvním kole podat pouze jednu přihlášku, pokud se na zvolenou školu nedostali, ve druhém kole si mohli podat přihlášek libovolné množství.


„V situaci, kdy byli téměř všichni žáci přijati tam, kam chtěli, a počet dětí se má nadále snižovat, je toto opatření nesmyslné. Může to poškodit školy i samotné žáky. V podstatě až do prvního září nebudeme vědět, kolik žáků nám skutečně nastoupí. Může se stát, že škola bude muset pro malý počet dětí propustit učitele, žákům se může stát, že na obor, kde jsme čekali pětatřicet dětí, jich na začátku školního roku přijde pět a já jim budu muset oznámit, že obor z ekonomických důvodů prostě nemůžeme otevřít,“ zlobil se ředitel Integrované střední školy Klatovy Miroslav Karnet.


„Nevím, jak budeme plánovat počet tříd, počet lidí, náklady na výuku,“ předeslal budoucí problémy ředitel Střední školy Horažďovice Jaroslav Karhan.


„V první řadě to nepomůže uchazečům, kterým toto opatření právě pomoci mělo. Přinese to pouze zmatek, řada uchazečů dostane po prvním kole přijímacího řízení vyrozumění o nepřijetí. Potom postupně budeme zase rozesílat vyrozumění o přijetí, jak ti, kteří skončili před nimi, budou oznamovat, že nenastoupí, a nikdo neví, jak dlouho se to povleče,“ popsal možný dopad na studenty ředitel klatovského gymnázia Jiří Šlégl.


Podle ředitelů nepomůže ani zápisový lístek, který jsou rodiče povinni odeslat do pěti dnů po vyrozumění o přijetí na vybranou školu, své rozhodnutí o nástupu na školu stejně může uchazeč změnit.