Na leden příštího roku plánované sloučení Střední školy Horažďovice se Střední školou Oselce se neuskuteční. Pro řadu učebních oborů, které se dlouhodobě potýkají s malým zájmem studentů, to bude nejspíš znamenat úplný konec. „Některá školská zařízení, která mají pod tři stovky studentů, začínají mít problémy s tím, aby splnila závazky k učitelům a dalším zaměstnancům školy. Proto už v minulosti došlo ke slučování škol v Sušici i Klatovech a tento krok se jejich zřizovateli, tedy Krajskému úřadu Plzeňského kraje, vyplatil,“ říká dosluhující krajský radní Václav Červený. „Slučování považuji za důležité a myslím si, že to je opravdu jediná možnost, jak udržet učební obory. Škoda, že se nám sloučení škol Oselce a Horažďovice nepodařilo dotáhnout včas do konce. Teď musíme počkat, s jakou koncepcí přijde nové vedení Plzeňského kraje,“ dodal.


Obory neotevřeli


V Horažďovicích v uplynulých letech rozšířili nabídku oborů, aby přilákali co největší počet studentů. Zájem ale o ně nebyl. „Je pravda, že jsme zaznamenali pokles žáků přicházejících z devátých tříd do učebních oborů. Je to dlouhodobý trend na všech učilištích a školách. Měli jsme problémy obsadit obory jako opravář zemědělských strojů a dokonce jsme několikrát neotevřeli učební obor zahradník,“ říká ředitel Střední školy v Horažďovicích Jaroslav Karhan. Slučování škol proto ředitel považuje za dobrý nápad. Zařízení prý ušetří a mohou si dovolit dotovat i obory s méně žáky. Proč kraj svoji myšlenku ale nerealizoval, neví.


Žádné změny


„Sloučení škol by se Horažďovic příliš nedotklo. Budoucí organizace by totiž nesla název Střední škola Horažďovice jako dosud. Měli bychom pouze větší záběr a více studentů,“ říká ředitel Jaroslav Karhan. „Nikdo nás ze současného vedení Plzeňského kraje nekontaktoval a neinformoval. Co bude po ustavující schůzi zastupitelstva Plzeňského kraje, si nikdo nedovoluje hádat. Jasné ale je, že během tohoto školního roku se nic pro Oselce, Horažďovice a jejich studenty i pedagogické pracovníky určitě nezmění,“ myslí si Karhan.