Likvidační pro druhé stupně venkovských škol je podle starostů z Klatovska „Koncepční záměr reformy systému financování regionálního školství“ předložený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Právě nová koncepce financování školství byla tématem pondělního veřejného slyšení v Senátu ČR, se kterým ovšem zástupci našeho regionu příliš spokojeni nebyli.

„Slyšení bylo v historii senátu nejpočetněji navštíveno, toto téma zajímá veřejnost nejvíce. Bohužel nikdo z hlavních činitelů ministerstva školství, ministr ani první náměstek na diskusi nepřišli, poslali pouze nějakého ředitele jedné sekce ministerstva. Ten ve svém příspěvku uvedl jen několik citátů z chystaného koncepčního záměru,“ vysvětlil starosta Chanovic Petr Klásek. „Jak jsme později zjistili, byl přítomen i autor koncepce, bohužel jej nikdo nepředstavil. Takže jsme nevěděli, kdo to je a nikdo se ho tudíž na nic nezeptal,“ doplnila ředitelka velhartické základní školy Zdena Knězová.

Milion a půl navíc

Školy by podle reformy měly být financovány na tzv. optimálně naplněnou třídu, což by mělo být podle různých verzí návrhu 24 až 26 žáků. Pokud by třída měla méně, doplácel by na mzdy pedagogů zřizovatel, tedy města a obce.

„Pro Chanovice by to znamenalo, že by byla ohrožena existence naší úplné základní školy. S rozpočtem 6,5 milionu korun dává obec do školy 1,5 milionu korun ročně. Schválení návrhu by znamenalo nárůst výdajů o další jeden milion až 1,5 milionu korun, což bychom nedokázali financovat,“ řekl Deníku Klásek. „Návrh je velikým nebezpečím pro zachování všech druhých stupňů ZŠ na Klatovsku s výjimkou škol v Klatovech, Horažďovicích, Sušici a Nýrsku,“ souhlasil starosta Švihova Václav Petrus.

Zrušení druhého stupně by znamenalo pro žáky venkovských škol složité dojíždění. „Děti od nás by musely dojíždět do Klatov, jenže nejde jen o děti ze Švihova. Už v současnosti do Švihova jezdí děti z Chudenicka, Biřkova, Křenic, Nezdic nebo Stropčic. Tyto dětí tvoří přes polovinu žáků naší školy a už nyní to mají do školy přes půl hodiny cesty autobusem,“ nastínil hrozící problém Petrus.

Města nemají místo

Další věcí je, zda by se vůbec do městských škol děti z venkova vešly. „I když demografický pokles existuje, je jednoznačné, že by Klatovy nedokázaly pobrat všechny děti z širokého okolí, na to kapacitu nemají. Podle mého názoru není chystaný návrh možné ze strany obcí zaplatit a považuji jej s ohledem na lokalitu, ve které žijeme, a na pohraniční obce, které zde máme a kde nikdy nebude 26 dětí na třídu, za likvidační. Je nutné nalézt kompromis mezi financemi a mezi tím, aby zůstalo vzdělání zachováno,“ uvedl starosta Klatov Rudolf Salvetr. „Podle představy ministerstva by měly fungovat školy se třemi třídami ve všech ročnících. Takovou kapacitu má na okrese Klatovy snad jen sušická škola v Lerchově ulici,“ dodala Knězová.
Ředitelka velhartické školy je spoluautorkou tzv. Velhartické výzvy, prostřednictvím které, jak již Deník informoval, Velhartice oslovily další obce, jež s návrhem ministerstva nesouhlasí. „V současné době se k výzvě připojilo už téměř tři sta obcí a měst,“ informovala Knězová.

David Kojan, Ludvík Pouza