Školy na Klatovsku přesto zatím neplánují omezovat jejich provoz.

„U sportovního zařízení jsou sice zvýšené náklady spojené s dezinfekcí, ale v současné chvíli ho necháváme v provozu. Do sportovního zařízení mají přístup pouze sportující osoby, nikoliv jejich doprovod. Všichni správci mají informace, jak dodržovat hygienická pravidla,“ uvedla ředitelka Masarykovy základní školy v Klatovech Emilie Salvetrová s tím, že zajišťují, aby se žáci nesetkávali v tělocvičně s jinými složkami.

Školní kroužky tam začnou 14. září, pokud nenastanou mimořádná opatření. Těm dává škola i přednost. „Z našeho pohledu je příznivější setkání žáků ve školním kroužku, než mísení v jiných kroužcích s dětmi z celých Klatov,“ dodala ředitelka.

ODDÍLY MAJÍ ZELENOU

Stejně tak je ve zvýšeném režimu dezinfikována sportovní hala Základní školy v Čapkově ulici v Klatovech. Jelikož je ale hala mimo vlastní objekt školní budovy, nedochází tam k výrazným organizačním změnám. „Klatovským sportovním oddílům, které v hale tradičně trénují, jsme umožnili sportovní přípravu i v tomto školním roce,“ sdělila ředitelka školy Dana Martinková.

Více práce čeká i na pracovníky školy v Sušici v Lerchově ulici, kde budou tělocvičny pronajímat od října, pokud se situace ohledně koronaviru výrazně nezmění. „Bude to náročnější na úklid a vyšší náklady na dezinfekci, ale nejvíce hodin v odpoledním čase jsou v tělocvičnách kroužky střediska volného času, které je součástí naší školy, a ve zbývajícím čase jsou to tradiční složky, které souhlasí s tím, že musí dodržovat bezpečnostní pravidla,“ řekl ředitel Čestmír Kříž.