„Naše základní škola má pět ročníků, které navštěvuje 46 žáků. Součástí jsou dvě oddělení školní družiny. Do školy docházejí žáci z obcí spadajících pod Bezděkov, čili z Koryt, Poborovic, Struhadla, Tetětic, Vítané, ale i z obcí mimo obvod jako jsou Janovice nad Úhlavou, Tajanov, Dolní Lhota, Poleň i Klatovy,“ uvedla ředitelka školy Marcela Hezoučká.

Škola byla dlouhodobě dvoutřídní s pěti ročníky, ale vyšší počet žáků umožnil od školního roku 2018/2019 otevřít třetí třídu. Ve třídách se spojenými ročníky využívají při výuce interaktivní tabule, počítače, názorné pomůcky, mají prostor pro individuální péči, pracují s talenty, věnují se i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, k tomu je zřízena funkce asistenta pedagoga.

Náčelník Horské služby Šumava na Špičáku Michal Janďura.
Horská služba: Úrazů bylo méně, více jsme hledali, mimo jiné i dívku v bezvědomí

V družině se mohou děti zapojit do různých kroužků – sportovní, výtvarný, šachy, hra na zobcovou flétnu či se vzdělávat v německém a anglickém jazyce. Chlapci a děvčata se rovněž zapojují do sportovních i vědomostních soutěží.

Od roku 2013 se dělaly každoročně rozsáhlé opravy budovy školy i školky. Šlo o výměny oken a dveří, nové fasády, střešní krytiny a podobně. „V obou budovách byly instalovány rekuperační přístroje, které oceňujeme hlavně v současné době, kdy je potřeba důkladně větrat,“ poznamenala ředitelka.

Během roku 2019 byla opravena tělocvična, na školní zahradě byly instalovány balanční žebříky. Rovněž se tam nachází venkovní učebna pod pergolou, která je často využívaná.

Ilustrační foto.
Opilec, který skončil na záchytce, napadl muže na ubytovně

Stále je ale dle slov ředitelky co vylepšovat. „Rezervy spatřujeme v prožitkovém učení, vzájemných vztazích mezi žáky a potřebovali bychom rekonstrukci sociálního zařízení v ZŠ, modernizaci počítačové sítě, postupnou rekonstrukci místností, vylepšení venkovních prostor, například bychom rádi umělý povrch na hřiště, herní prvky pro družinu a podobně,“ vyjmenovala Hezoučká s tím, že nedostačují i parkovací místa u školy a potřeba by byl i větší prostor pro družinu a jídelnu, ale s tím už počítá obec v letošním roce v rámci investic. „Do školy se vozí obědy z mateřské školy a tak bychom chtěli, aby kuchařka mohla zavážet obědy z vedlejšího vchodu do budovy a dostala se tak rovnou do nové výdejny obědů. Bývalý byt bychom chtěli předělat na jídelnu a zároveň by tam vznikl prostor pro družinu nebo učebnu,“ řekla starosta Xenie Begerl.