Handicapovaným se bude žít v Klatovech snadněji. Zastupitelstvo schválilo vstup města do projektu Zdravé město, díky kterému bude moci čerpat dotace na úpravy chodníků, bezbariérové vstupy do budov a další projekty. Národní síť zdravých měst (NSZM) je mezinárodně certifikovaná asociace měst a regionů v ČR, která má za cíl praktické uplatňování udržitelného rozvoje, podporu zdraví a kvality života ve městech, obcích, krajích a regionech. V současné době tato asociace zastřešuje 96 měst, obcí, mikroregionů a krajů.

„Snažíme se získat nejen informace, ale pochopitelně i finanční zdroje na realizaci našich záměrů přes grantové a dotační možnosti nejen evropské, ale i národní, které jsou vypisovány ministerstvy. Včasná informace a také přesnost podání projektů hraje rozhodující roli,“ informoval starosta města Klatov Rudolf Salvetr.

Cíle města

Město má v plánu udělat další opatření, která by usnadnila život imobilním a i jinak handicapovaným spoluobčanům. Ve spolupráci se Svazem zdravotně postižených postupně upravuje například přechody pro chodce. U nových komunikací jsou upravené přechody již v zadání a u starších jde hlavně o zpřístupnění úřadů a kulturních zařízení, jako je například úprava přechodů na křižovatce u sokolovny a snížení obrub v Pražské ulici. „Chceme upravit páteřní trasy vytipované handicapovanými občany. Jde především o vlakové nádraží, náměstí, areál bývalých kasáren v Plánické ulici a samozřejmě připojení nemocnice. V této trase bych velmi uvítal, aby časem fungoval i „navigační systém“ pro nevidomé. Ohledně bezbariérového přístupu budov bychom chtěli zapojit i Plzeňský kraj, protože v budově jím zřizované základní školy se speciálním vzdělávacím programem v Hálkově ulici bezbariery končí vstupem do školy a ke zvýšení komfortu žáků i personálu školy by určitě přispělo snazší zpřístupnění patra budovy,“ sdělil plány Salvetr.

Základní škola Klatovy v Hálkově ulici by pomoc uvítala. V současné době mají pro handicapované žáky vybudovanou jednu třídu v přízemí a toalety. „Byli bychom moc rádi, kdyby se nám dostalo nějaké pomoci a udělala se zde další opatření pro pohyb handicapovaných dětí na vozíčku. Kromě třídy, kterou zde máme vybudovanou, se jinam nedostanou, což je škoda. Žádali jsem už o výstavbu výtahu, ale zatím nám vyhověno nebylo. Bylo by to určitě užitečné i pro děti, protože by se dostaly do jiných tříd nebo i dílen,“ řekla Deníku ředitelka Základní a mateřské školy Klatovy v Hálkově ulici Dana Lencová.
V rámci tohoto projektu by mohlo město žádat také o dotaci od ministerstva životního prostředí například na pořádání farmářských trhů a dělat je pestřejší.

Výhody členství
V rámci vstupního poplatku a následně udržovacího poplatku NSZM ČR nabízí jednotlivým členům tak zvané projektové inkubátory, což jsou informace o již realizovaných projektech v jiných lokalitách, školení k tvorbě, řízení a vyhodnocení projektů. Aktuální a včasné informace o finančním krytí (informační servis ke zdrojům krytí EU, granty, dotace, inspirace, akce apod.). Internetový „projektový zásobník“, návrhy a projekty, mohou být přehledně zobrazeny v internetové databázi „DataPlan“, která umožňuje jednoduché vkládání a správu námětů ze strany úřadu i dalších partnerů. Systém provozuje projekty na konkrétní opatření koncepcí a plánů, do budoucna umožní propojení na témata operačních programů EU a argumenty pro projekty, specifické zdroje pro Zdravá města.